Publicatie-
datum:

25 november 2019

Publicatiedatum: 25 november 2019
Identiteit Samen besturen

Een verkennend onderzoek door prof. dr. ir. Rienk Goodijk (VU Amsterdam) in opdracht van Verus.

De centrale onderzoeksvraag is in hoeverre en in welke opzichten de invulling van ‘waardengedreven bestuur/intern toezicht’ beïnvloed/bepaald wordt door de aspecten moreel kompas, organisatiecultuur, waardecreatie en verbinding/dialoog.

Waardengedreven bestuur
Waardengedreven bestuur/intern toezicht