Publicatie-
datum:

25 november 2019

Publicatiedatum: 25 november 2019
Identiteit Samen besturen

Een verkennend onderzoek door prof. dr. ir. Rienk Goodijk (VU Amsterdam) in opdracht van Verus.

De centrale onderzoeksvraag is in hoeverre en in welke opzichten de invulling van ‘waardengedreven bestuur/intern toezicht’ beïnvloed/bepaald wordt door de aspecten moreel kompas, organisatiecultuur, waardecreatie en verbinding/dialoog.

Waardengedreven bestuur
Waardengedreven bestuur/intern toezicht
Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus