Publicatie-
datum:

21 april 2021

Publicatiedatum: 21 april 2021
Onderwijs en samenleving Samen leven

De gesprekswijzer die je hier kunt downloaden (inclusief toelichting) is gemaakt om je te helpen bij het voeren van een driehoeksgesprek tussen school, ouders en leerling. Hoe staat de leerling ervoor na het afgelopen corona-jaar?

Een toenemend aantal scholen is enthousiast over het zogenaamde driehoeksgesprek tussen school, ouder(s) en leerling. Hierin wordt, op grond van gelijkwaardige inbreng van iedereen, gekeken hoe de leerling het beste ondersteund kan worden tijdens zijn of haar schooltijd en worden afspraken met elkaar gemaakt. Het driehoeksgesprek draagt ook bij aan een goede relatie tussen school en ouders.

In het voorjaar van 2020 bracht Samen zijn wij school een Gesprekswijzer uit met mogelijke vragen voor het driehoeksgesprek in de brugklas nadat in dat jaar de Cito-toets in groep 8 was komen te vervallen.

In het voorjaar van 2021 is een tweede versie van de Gesprekswijzer ontwikkeld. Deze gesprekswijzer mét toelichting kun je hier downloaden. Hij is gemaakt ter ondersteuning van het driehoeksgesprek dat scholen kunnen voeren om te kijken hoe hun leerlingen er momenteel voor staan en wat zij nodig hebben na een corona-jaar met een lockdown en afstandsonderwijs.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus