Publicatiedatum: 2 juni 2021

In verband met het Diploma Christelijk Basisonderwijs (DCBO) zijn in deze uitgave drie documenten samengebracht: de kennisbasis, kerndoelen en het toetsingskader. Het boekje is samengesteld voor de lerarenopleidingen basisonderwijs met een DCBO-licentie en pc basisscholen.

Voor het aandachtsgebied godsdienst/levensbeschouwing (GL) is een kennisbasis ontwikkeld met het oog op de opleiding voor pc basisonderwijs. Vanuit de daar ontwikkelde concepten zijn de kerndoelen voor het pc basisonderwijs opnieuw geformuleerd. Het nieuwe toetsingskader voor de lerarenopleidingen basisonderwijs met een DCBO-licentie wordt sinds 2012 gebruikt in de visitatiecyclus.

Download de afzonderlijke delen

Download English Version