Publicatie-
datum:

4 juli 2022

Publicatiedatum: 4 juli 2022
Bedrijfsvoering Juridisch Samen besturen

Schoolbesturen met tenminste 50 werknemers moeten een regeling vaststellen voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen de onderwijsorganisatie. Onze juristen maakten een modelregeling.

Op 1 juli 2016 trad de Wet huis voor klokkenluiders in werking. Werkgevers met tenminste 50 werknemers moeten een regeling vaststellen voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen het bedrijf, de zogenaamde klokkenluidersregeling. Die verplichting geldt ook voor schoolbesturen. De klokkenluidersregeling is in 2022 geactualiseerd naar aanleiding van gewijzigde regelgeving.

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • Er kan ook melding gedaan worden over het schenden van het zogeheten Unierecht
  • De doelgroep is verbreed en omvat naast werknemers voortaan ook stagiairs, sollicitanten, aannemers etc.
  • De bewijslast is omgekeerd – van melder naar werkgever.
  • De melder wordt gevrijwaard in gerechtelijke procedures.
  • De mogelijkheid is geopend direct extern te melden (bij o.a. het Huis voor Klokkenluiders, Stichting Onderwijsgeschillen, de onderwijsinspectie of de arbeidsinspectie).
  • De identiteit (privacy) van de melder geniet een betere bescherming.
  • Er is een uitgebreide meldprocedure.

Stuur mij de 'Basisregeling melden misstand voor PO/VO'

Op de aanvraag van deze publicatie is de privacyverklaring van Verus van toepassing. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.

Velden met * zijn verplicht.

Copyright © Verus

Op de 'Basisregeling melden misstand' van Verus rust een copyright.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij onze juridische helpdesk. Heb je opmerkingen of suggesties in relatie tot dit protocol, dan kun je terecht bij Thérèse Penders.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus