Afhankelijk van de behoefte komen de netwerken een of meer keren per jaar bij elkaar. Soms wordt er een spreker uitgenodigd die iets komt vertellen.

De volgende netwerken zijn actief:

Regionale netwerken (bestuurders PO en VO)

Thematische netwerken

Online community