Onderwijs en samenleving Samen leven

Hoe mooi en wenselijk zou het zijn als je kennis en handvatten krijgt om deze vraagstukken wel in je school te bespreken. Verus en het Expertise Centrum Onderwijs en Identiteit hebben een masterclass ontwikkeld die hierop inspringt.

Over de masterclass

Hoe zit het nu eigenlijk met de pedagogische en levensbeschouwelijke vrijheid die scholen hebben? Hoe kunnen we daar vorm aan geven? En, hoe kunnen we op een goede manier omgaan met verschillen in levensbeschouwing en waarden, zelfs als dat wel eens tot een botsing leidt? Hoe zit het nu toch met burgerschapsvorming, socialisatie en de eigen identiteit van de school? Dit soort vragen komen aan de orde, zodat je je school(organisatie) beter kunt leiden bij maatschappelijke en politieke vraagstukken.

In de masterclass School en Samenleving nemen we je in 8 podcasts mee op het gebied van onderwijs, samenleving, pedagogiek en burgerschap. Deze podcasts worden verzorgd door een aantal hoog aangeschreven experts. In de eerste drie podcasts staan onderwijs, maatschappij en politiek centraal. Bij de volgende drie besteden we aandacht aan actuele kwesties rond de inrichting van het samen leven. De laatste twee podcasts gaan over het formuleren van richtinggevende principes voor onderwijsleidinggevenden vanuit mens- en maatschappijbeelden.

Daarnaast werken we in 8 werkcolleges groepsgewijs aan opdrachten. De podcasts worden hierbij vertaald naar het eigen werkveld en je werkt aan een persoonlijk verandervraagstuk. Elke deelnemer maakt in de loop van de masterclass een eigen actieplan om een veranderidee in de school(organisatie) uit te voeren, vanuit een ontwikkelde visie op ‘school en samenleving’. Dit plan presenteren alle deelnemers op de slotdag, waarbij ze elkaar ook feedback geven. Als afsluiting willen we reflecteren op de inzichten die de masterclass je heeft opgeleverd.

Keynote speakers

 • dr. Orhan Agirdag, onderwijswetenschapper KU Leuven en UVA
 • dr. Wolter Huttinga, theoloog en onderzoeker E-OI
 • drs. Berend Kamphuis, voorzitter college van bestuur Verus
 • prof. dr. Roel Kuiper, rector TUK, leerstoelhouder identiteit & maatschappij
 • dr. Erik Renkema, adviseur identiteit en burgerschapsvorming Verus
 • prof. dr. Doret de Ruyter, hoogleraar Educatie UvH Utrecht
 • drs. Berber Vreugdenhil, onderzoeker E-OI
 • dr. Theo van der Zee, docent/onderzoeker RUN, adviseur identiteit Verus

Voor wie

Bestuurders, schoolleiders, teamleiders in het primair en voortgezet onderwijs.

Wanneer

 • Intake (online): Data volgen binnenkort.
 • Startbijeenkomst: Data volgen binnenkort. Locatie: Verus, Korenmolenlaan 2, Woerden

Masterclass school en samenleving algemene informatie (pdf)

Prijs

 • 1.995 euro (deze prijs is mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van het Steunfonds Christelijk Onderwijs)
Logos verus expertisecentrum onderwijs en identiteit
Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus