Bestuur en samenwerking Samen besturen

De leergang stelt directeuren in staat hun persoonlijk leiderschap en hun school als professionele leergemeenschap te versterken door anders om te gaan met tijd. De deelnemers maken zich eigen hoe zij de werktijd kunnen orkestreren – niet als een kwestie van efficiënt tijdsmanagement (hoe nuttig ook), maar als een bewust sturen op betekenisvolle tijdsbesteding. Theorie en praktijk wisselen elkaar in deze leergang af. De praktijk wordt tijdens het reflectief gesprek ingebracht aan de hand van eigen casuïstiek.

De leergang heeft de vorm van een kennisalliantie waarin de deelnemers samen met de opleiders een instrumentarium ontwikkelen dat hen en collega’s kan ondersteunen om betekenisvol om te gaan met tijd. Het met de opleiders co-creëren van een instrumentarium voor de beroepsgroep stimuleert methodische en verdiepende reflectie op de ingebrachte casuïstiek en op tijdgebonden aspecten van de handelingspraktijk van de beroepsgroep.

Sector

PO

Voor wie

Schooldirecteuren met minimaal twee jaar ervaring in deze functie.

Opleiders

 • Theo van der Zee, bijzonder hoogleraar Onderwijs in ethisch en religieus perspectief aan de Radboud Universiteit, en adviseur op het terrein van brede onderwijskwaliteit, leiderschap en praktische verstandigheid Werkte eerder als docent en opleider aan de Fontys Hogescholen en Radboud Universiteit.
 • Kerndocent: Robert van Putten, lector Bezieling & Professionaliteit aan de Christelijke Hogeschool Ede. Hij doet onderzoek naar een goede omgang met werktijd. Eerder deed hij onderzoek naar maakbaarheidsdenken en deugdethiek in bestuur en beleid. Ook was hij docent bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Kerndocent: Sandra van Groningen MA MSc, adviseur, auteur, opleider, ontwikkelaar op het gebied van narrativiteit en betekenisgeving in de beroepspraktijk, kwaliteitscultuur, brede onderwijskwaliteit en dialoogkwaliteit.

Data

 • Dinsdag 8 oktober 2024
 • Dinsdag 12 november 2024
 • Dinsdag 10 december 2024
 • Dinsdag 14 januari 2025
 • Dinsdag 4 februari 2025
 • Dinsdag 11 maart 2025
 • Dinsdag 8 april 2025
 • Dinsdag 13 mei 2025

Op dinsdag 10 september van 15.30 tot 16.30 uur is er een online informatiebijeenkomst voor belangstellenden. Informatie en aanmelden: Sandra van Groningen, [email protected]

Tijd

12.30 - 16.00

Waar

Nederlands Watermuseum, Zijpendaalseweg 26-28, 6814 CL Arnhem

Prijs

€1250,00 inclusief literatuur, werkmateriaal, lunches, koffie en thee.

Voor niet-Verus-leden: € 1500,00.

Studiebelasting

De studiebelasting is 60 uren inclusief voorbereiding.

Deze leergang is als formeel aanbod aangemeld bij de thema’s 'Persoonlijk leiderschap' en ‘Ondewijsinrichting en schoolorganisatie’ in het Schoolleidersregister PO ten behoeve van herregistratie als schoolleider.

Meld je hier aan

Als je de opleiding incompany wilt volgen, nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

GEGEVENS CURSIST
Op dit e-mailadres ontvang je de bevestiging van je aanmelding.

FACTUURADRES
(alleen invullen als het factuuradres afwijkt van het werkadres)
Vul hier de naam in van de persoon die de factuur ontvangt.
We versturen de factuur naar dit e-mailadres.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde opleidingen