Bestuur en samenwerking Onderwijskwaliteit

De Leergang

Met deze leergang willen we schooldirecteuren in het PO inspireren en toerusten om meer praktische verstandigheid te ontwikkelen. De leergang heeft de vorm van een kennisalliantie waarin je samen met de andere deelnemers een instrumentarium gaat co-creëren dat jou en collega’s kan ondersteunen om praktische verstandigheid te ontwikkelen. Het samen met de opleiders ontwerpen van een instrumentarium voor de beroepsgroep stimuleert methodische en verdiepende reflectie op de casuïstiek die jij en je collega-deelnemers zelf inbrengen. Maar ook op ethische aspecten van de handelingspraktijk van de beroepsgroep. Leren, onderzoeken en ontwerpen gaan in deze leergang hand in hand.

Na het volgen van deze leergang:

  • Heb je meer inzicht in de bedoelingen (eindwaarden) die je nastreeft met het onderwijs
  • Ben je je meer bewust van de mate waarin je in staat bent waardengedreven te handelen in praktijksituaties en factoren die hierin mogelijk bepalend zijn
  • Begrijp je wat het betekent dat het onderwijs een normatieve praktijk is en dat elk antwoord op de vraag naar goed onderwijs een ethische gerichtheid kent op goed leven en goed samenleven.
  • Kun je beter verwoorden hoe visiegestuurd onderwijs binnen jouw handelingspraktijk idealiter vorm zou krijgen.
  • Begrijp je waarom een gedeelde en gedragen visie op goed onderwijs het resultaat is van processen van betekenisgeving met betrokkenen bij de school en weet je welke praktijken deze processen bevorderen.
  • Begrijp je wat bedoeld wordt met praktisch verstandig besluiten en weet je hoe praktische verstandigheid bijdraagt aan de ethische kwaliteit van besluitvorming.
  • Weet je welke factoren het nemen van praktisch verstandige besluiten bevorderen en/of belemmeren.
  • Weet je hoe je -door praktisch verstandig te besluiten- processen van betekenisgeving binnen de school op gang kunt brengen;
  • Ben je in staat om, op basis van reflectie op de praktijkkennis en theoretische kennis die je in voorgaande bijeenkomsten heeft opgedaan, suggesties doen hoe praktische verstandigheid als betekenis gevende praktijk in schoolleiderschap kan worden bevorderd.

Heb je samen met de opleiders en de deelnemende collega’s een instrumentarium ontworpen dat schoolleiders ondersteunt in het ontwikkelen van praktische verstandigheid in hun besluitvormingspraktijk.

Docenten

Bijeenkomsten

Deze leergang bestaat uit 8 bijeenkomsten van 3,5 uur.

Opdrachten

Voorafgaand aan de bijeenkomsten ontvang je literatuur om door te nemen. In voorkomende gevallen vragen we je een paar voorbereidende opdrachten te maken, zoals het voorbereiden van een eigen casus om in te brengen. De tijdsinvestering vooraf zal per bijeenkomst zal ongeveer 3,0 uur zijn. Daarnaast gaan we ervan uit dat je na elke bijeenkomst 0,5 uur besteedt aan het bijhouden van een ontwikkeldocument.

De totale studiebelasting van deze leergang bedraagt 60 uur.

Bewijs van deelname

Na de leergang ontvang je een bewijs van deelname

Voor wie

Directeuren in het PO, met minimaal twee jaren ervaring in deze functie

Data & tijden

De data en tijden van de bijeenkomsten worden na de online kennismakingsbijeenkomst in overleg met de deelnemers vastgelegd.

Prijs

De prijs bedraagt € 1100 per persoon all-in (inclusief literatuur, werkmateriaal, lunches, koffie/thee. De prijs voor niet-Verus-leden bedraagt € 1300.

Aanmelden

Er is een selectieprocedure. Toelating vindt plaats op basis van een persoonlijk gesprek. Maak hiervoor een afspraak met Sandra van Groningen MA MSc.

Gerelateerde opleidingen