Bestuur en samenwerking Samen besturen

De trainingen variëren van een training voor (G)MR-leden die net beginnen tot specifieke trainingen over communicatie of financiën.

Algemene trainingen

Basistraining Medezeggenschap

De medezeggenschap op school wordt geregeld door de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Wat staat er precies in die WMS en welke rechten, plichten en bevoegdheden heeft de (G)MR? Deze en andere thema’s komen in de training aan de orde.

Deze training is vooral bestemd voor:

  • diegenen die voor het eerst toetreden tot de (G)MR
  • voor bestuurders en voor directeuren

Verdiepingstraining Medezeggenschap

In deze training worden de bevoegdheden van de (G)MR nader beschouwd en wordt dieper op de WMS ingegaan dan tijdens de basistraining.

Deze training is vooral bestemd voor:

  • (G)MR-leden met al enige ervaring
  • voor bestuurders en voor directeuren
Anton troelstra

“We hebben meer stappen gezet dan we vooraf hadden durven hopen.”


Anton Troelstra

lid MR van PPO Rotterdam

Alles over bestuursbeleid, schoolbeleid en (G)MR

Beleidscyclus van de school en rol (G)MR

Een deel van het werk van de school en van de (G)MR bestaat uit jaarlijks terugkerende onderwerpen, zoals de beoordeling van de schoolgids, het formatieplan en de begroting. Hoe kan de (G)MR op een goede en efficiënte manier een relevante bijdrage leveren aan de beleidscyclus van de school?

Rol van de (G)MR als het over mensen en geld gaat

Ouders willen dat hun kind voldoende les krijgt. Docenten willen genoeg middelen en formatieplaatsen om de benodigde kwaliteit te kunnen leveren. De (G)MR heeft inspraak in het personeelsbeleid, de taakverdeling, de werkbelasting van leraren en de besteding van (financiële) middelen. Hoe het hiermee precies zit, komt bij deze training aan de orde.

Kennis en kunde

Jaarplan en activiteitenplan van de (G)MR

Welke activiteiten gaat de (G)MR de komende tijd ontplooien? Wanneer en door wie worden de activiteiten uitgevoerd en wat zijn de te verwachten kosten? In deze training leer je om als (G)MR effectief te plannen en te begroten.

Communicatie (G)MR met ouders, school en leerlingen

(G)MR-leden komen op voor de belangen van ouders, personeel en leerlingen. De relatie tussen de (G)MR en de achterban heeft dan ook de nodige zorg en aandacht nodig. Hoe je dat aanpakt leer je in deze training.

Bijzondere onderwerpen

Veranderende schooltijden (PO)

Veel basisscholen worstelen met een goede organisatie van de middagpauze. Steeds meer scholen nemen daarom afscheid van het traditionele overblijven en gaan over op een continurooster. Bij de implementatie daarvan komt heel wat kijken, ook voor de (G)MR. Wat precies, komt in deze training aan de orde.

Krimp en fusie

Steeds meer scholen krijgen te maken met krimp en moeten daarom gaan samenwerken/fuseren met andere schoolbesturen. Dat kan betekenen: locaties opheffen en personeel ontslaan. De overheid heeft aan scholen- en besturenfusies strikte voorwaarden verbonden. Zo mogen leerlingen, docenten en ouders niet verdrinken in ‘mega-scholen’. De (G)MR heeft in het proces van fusievoornemens wettelijke inspraak. Deze bijeenkomst gaat erover hoe je als MR in dit traject een goede rol kunt vervullen.

Incompany

We bieden deze trainingen incompany aan.

Duur van de training

2 uur per onderwerp, naar wens te combineren

Prijs

Alle trainingen kosten € 800,- per bijeenkomst van 2 uur.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde opleidingen