Bestuur en samenwerking Samen besturen

Het zijn belangrijke kwaliteiten die aan bod komen in deze 8-daagse leergang. Je gaat kijken naar je manier van leidinggeven door zelfreflectie en uitwisseling met collega's uit het primair onderwijs. In deze leergang worden de verschillende aspecten van het besturen en leidinggeven behandeld.

Het doel van de leergang is dat deelnemers hun rol als bestuurder of directeur beter en inhoudelijk sterker kunnen invullen. Het gaat in deze leergang met name om ‘praktische’ kennis, zoals wet- en regelgeving, governance en bedrijfsvoering, zodat de deelnemers goed hun leidinggevende taken kunnen invullen. Theorie en praktijk worden in deze leergang afgewisseld: opgedane kennis wordt gekoppeld aan casuïstiek en er is altijd ruimte om met elkaar het goede gesprek te voeren.

Na de leergang kijken de deelnemers op een nieuwe, andere manier naar hun functie en zijn ze geïnspireerd om hun rol in te vullen en uit te oefenen.


Welke vragen worden beantwoord?

 • Wat betekenen actuele ontwikkelingen op terreinen als leiderschap, (interne) governance, wet- en regelgeving en communicatie voor je organisatie en manier van denken?
 • Hoe ga je effectief om met de sterke punten en ontwikkelpunten van jouw functioneren als directeur of bestuurder?
 • Hoe verlopen veranderprocessen in organisaties en hoe ga je om met weerstand?
 • Hoe richt je je organisatie zo in dat iedere ‘laag’ toegevoegde waarde levert?
 • Waar ligt voor jou de basis voor je handelen? Hoe herkenbaar is dit?
 • Hoe ga je om met weerstanden vanuit de eigen onderwijsorganisatie?
 • Hoe stuur je op een gezonde financiële situatie voor jouw onderwijsorganisatie?
 • Wat doe je in een crisissituatie?
 • Wat betekent geïnspireerd goed onderwijs voor jouw schoolorganisatie?

Joost Kempen begeleidt je tijdens deze leergang als kerndocent en coach. Hij begeleidt je persoonlijk in de bewustwording van je eigen functioneren, je leervragen en te ontwikkelen competenties. Tijdens de leergang werk je aan het realiseren hiervan.

Naast het intakegesprek aan de hand van Management Drives heb je gedurende de leergang twee coachingsgesprekken met de kerndocent. Hierin krijg je gerichte feedback. Onderling leren krijgt ook aandacht.

Loek iedema

“Deze leergang maakt mij een rijker mens.”


Loek Iedema

directeur CBS De Burcht in Heerenveen

Inhoud van de leergang

De volgende modules worden behandeld:

 1. Module 1: Governance
  Datum: 5 november 2024
  Locatie: kantoor Verus, Woerden
  Docent: Joost Kempen
 2. Module 2: Juridische zaken
  Datum: 10 december 2024
  Locatie: kantoor Verus, Woerden
  Docenten: Jolien Janse en Simone Volbeda
 3. Module 3: Pedagogische kwaliteit
  Datum: 7 januari 2025
  Locatie: kantoor Verus, Woerden
  Docent: Gert Biesta
 4. Module 4: Identiteit en moreel leiderschap
  Datum: 28 januari 2025
  Locatie: Leerhotel Het Klooster, Amersfoort (+ overnachting)
  Docent: Theo van der Zee
 5. Module 5: Persoonlijk leiderschap
  Datum: 29 januari 2025
  Locatie: Leerhotel Het Klooster, Amersfoort
  Docent: Lenette Schuijt
 6. Module 6: Financieel management
  Datum: 4 maart 2025
  Locatie: kantoor Verus, Woerden
  Docent: Manuel Suurhoff
 7. Module 7: Communicatie
  Datum: 25 maart 2025
  Locatie: kantoor Verus, Woerden
  Docent: Martin van Oosten
 8. Module 8: Governance (+ game)
  Datum: 15 april 2025
  Locatie: kantoor Verus, Woerden
  Docent: Joost Kempen

Sector

PO

Voor wie

Ambitieuze directeuren en bestuurders. Wij hebben goede ervaringen met bestuurders die met een of meer directeuren uit de eigen organisatie aan de leergang deelnemen om daarmee de interne governance te versterken.

Docenten

Wanneer

 • 5 november 2024
 • 10 december 2024
 • 7 januari 2025
 • 28 januari 2025 (+ overnachting)
 • 29 januari 2025
 • 4 maart 2025
 • 25 maart 2025
 • 15 april 2025

Data intakegesprekken: 1 en 2 oktober 2024, 9.00 tot 14.00 uur (online via Teams)
Data coachingsgesprekken: 11 en 12 maart 2025, 9.00 tot 14.00 uur (online via Teams)
Terugkomdag: 8 mei 2025, 9.30 tot 15.00 uur

Locatie: Verus te Woerden

Tijd

9.30-16.30 uur

Waar

Kantoor Verus, Korenmolenlaan 2 in Woerden

(28 januari en 29 januari 2024 + overnachting vindt plaats in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort)

Prijs

€ 4900 inclusief studiemateriaal, Management Drives, coachingsgesprekken, overnachting, lunches, diner, koffie en thee. Prijs voor niet-Verus-leden: € 5300.

Studiebelasting

De studiebelasting is 168 sbu. Deze leergang is als formeel aanbod opgenomen bij het thema 'Persoonlijk leiderschap' in het Schoolleidersregister PO en geschikt voor je herregistratie als schoolleider.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus