Bestuurder is een prachtige baan, waarin je echt van betekenis kunt zijn. Voor leerlingen om hen goed, modern, uitdagend onderwijs te bieden. Voor onderwijs dat kwalitatief hoogwaardig is. Voor medewerkers die in een goed werkklimaat floreren en zich ontwikkelen in hun vak en expertise. Voor open en warme contacten met externe belanghebbenden. Maar hoe krijg je het allemaal voor elkaar?

De leergang

Met deze leergang willen we bestuurders PO en VO in staat stellen grondig te verkennen wat erbij komt kijken als je waardevol onderwijs wilt bewerkstelligen in de traditie van christelijk en katholiek onderwijs. Wat vraagt dat aan denkkracht en aan analytisch en reflecterend vermogen? Wat vraagt dat van jouw missie, inspiratie, wilskracht, motivatie en van de bronnen waarop je je oriënteert? En wat betekent dat voor jouw handelen?

We onderzoeken met elkaar wat dit vraagt van jou als persoon, van de mens die je bent. Wat het betekent voor je rol als bestuurder en de uitdagingen die die rol met zich meebrengt. We doen dat door ook goed te kijken naar welke ontwikkelingen zich in de maatschappelijke context voordoen en hoe we die moeten duiden en begrijpen in hun betekenis voor het onderwijs.

Modules

We verkennen drie thema’s in drie 24-uurs sessies. De volgende modules worden behandeld:

Module 1: De persoon van de bestuurder

Deze dag staat in het teken van het verkennen van je eigen waardenset. Wat breng je mee vanuit je eigen levensgeschiedenis? Wat heb je gaandeweg ontdekt en wat heb je achter je gelaten? Welke elementen uit de christelijke traditie ervaar je als inspirerend, ondersteunend, leidend? Hoe breng je dat onder woorden? Welke taal gebruik je? Welke vragen heb je en wat houdt je bezig als persoon?

Module 2: De context van de bestuurder

Hoe zit het met de maatschappelijke opdracht? Wat zijn de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen die het funderend onderwijs raken? Welke maatschappelijke verwachtingen bestaan er? Welke ontwikkelingen zien we in de agenda van het PO/VO?

We verkennen verschillende manieren om naar die maatschappelijke context te kijken en de betekenis daarvan te duiden. We zien dat dit niet waardevrij is, maar dat waarden je 'bril' als het ware kleuren.

Module 3: De rol van de bestuurder

Wat betekent het om eindverantwoordelijk te zijn en daarmee het gezicht van de organisatie? Wat laat je daarin zien van waar de organisatie voor staat en waar jij zelf voor staat? Kun je de verpersoonlijking zijn van de centrale waarden van de organisatie? Hoe kleurt dit de strategische keuzes?

Terugkomdag
Om de leergang af te sluiten organiseren we een terugkomdag.

Docenten

Sector

PO en VO

Voor wie

Bestuurders in het PO en VO

Wanneer

  • Module 1:
  • Module 2:
  • Module 3:
  • Terugkomdag:

Data volgen binnenkort.

Tijd

De drie modules worden georganiseerd in 24-uurssessies. We beginnen de 24-uursssessies om 12.00 uur met een lunch en sluiten de volgende dag om 12.00 uur af met een lunch.

Waar

Kontakt der Kontinenten in Soesterberg

Prijs

€ 3.900,- incl. maaltijden, overnachtingen en lesmaterialen

Gerelateerde opleidingen