Nieuws

Shutterstock 441625444
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Verus: brief herijking sturing onderwijs creëert schijntegenstelling

Er is een fundamentele herijking van het sturingsmodel in het funderend onderwijs nodig. Dat is de strekking van een brief die minister voor PO/VO Mariëlle Paul (VVD) op vrijdag 5 april naar de Tweede Kamer stuurde. Deze fundamentele herijking werd al eerder aangekondigd in reactie op het beleidsrap