Nieuws

Shutterstock 1384179008 1
Identiteit Onderwijs en samenleving Samen besturen

De Verus Kennisalliantie: ‘Samen kijken naar de eigen praktijk, lezen, reflecteren en dan met een rugzak vol terug de school in’

Even uit je onderwijspraktijk om samen met collega’s na te denken over goed onderwijs. Dat is in het kort waar de Kennisalliantie van Verus om draait. Afgelopen schooljaar kwamen schooldirecteuren bijeen om na te denken over hun praktische verstandigheid. Hoe hebben zij dit ervaren? En waarom is het