Nieuws

Shutterstock 656532487
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Akkoord OCW en onderwijsveldpartijen over regionale samenwerking: Verus ziet verbetering in plannen, maar blijft huiverig voor bovenbestuurlijk orgaan

Ministers Dennis Wiersma en Robbert Dijkgraaf hebben overeenstemming bereikt met de veldpartijen, waaronder sectorraden en vakbonden, over de verdere uitwerking van de regionale samenwerking in het kader van het lerarentekort. De afspraken focussen op de zogenaamde ‘voorlopers’, onderwijsregio’s die