Nieuws

Netwerkbijeenkomst
Onderwijskwaliteit Samen besturen

Ruimte voor christelijke identiteit in curriculum: ‘Scholen moeten eigenwijzer worden’

Minister Wiersma verlangt van scholen betere prestaties als het gaat om de basisvaardigheden, de kerndoelen voor taal en rekenen/wiskunde worden aangescherpt en er komen nieuwe kerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid. Scholen moeten aan de bak met hun curriculum en doelgericht eigentij