Nieuws

Meer ruimte nieuwe scholen
Burgerschap Identiteit Onderwijs en samenleving Onderwijskwaliteit Samen besturen

Roelof Bisschop (SGP) stelt kritische vragen over burgerschapsvorming

Nu de allereerste uitkomsten van de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen bekend zijn, heeft Roelof Bisschop (SGP) kritische vragen over de uitvoering van de wet in relatie tot burgerschapsvorming gesteld. Verus herkent zich in dit spanningsveld tussen onderwijs en overheid / onderwijsinspectie.