Publicatie-
datum:

12 november 2019

Publicatiedatum: 12 november 2019
Burgerschap Identiteit

tekst Hade Wouters

Petra Jansen (57, intern begeleider op De Fontein) is sportief aangelegd. Elk jaar probeert ze een sportief doel te koppelen aan een goed doel, zoals de beklimming van de Alpes d’Huez in 2013. Toen Arnoud Wever, bestuurder van haar stichting, op de jaarlijkse PCPO-dag sprak over het samen deelnemen aan de actie Swim to Fight Cancer, vond ze het meteen mooi om daar iets mee te doen. “Mijn vuurtje werd aangewakkerd! Ik vond het heel gaaf om geld in te zamelen voor een goed doel en dat te combineren met een sportief doel. In dit geval, een lange afstand zwemmen, iets wat ik nog nooit gedaan had. Op elke school en in vele families worden mensen geconfronteerd met kanker. Het is een thema waar ik me graag voor inzet.”

Meerwaarde voor de omgeving

De overbuurman van Arnoud Wever, Theo Dekker, was projectleider van Swim to Fight Cancer en benaderde Arnoud om de actie uit te zetten binnen het onderwijs. Arnoud zorgde ervoor dat Theo spreektijd kreeg op het overleg van de schoolbesturen (BOB) van Breda, maar hij sprong ook zelf op de kar. “Ik vond het meteen echt iets voor ons als PCPO. Ik vind het belangrijk dat we als organisatie van meerwaarde zijn voor onze omgeving en dat we onze maatschappelijke betrokkenheid ook daadwerkelijk tonen. Dat doen we op verschillende manieren. Zo is er een school die een partnerschap heeft met een huis voor demente ouderen in de omgeving. De kinderen gaan op bezoek bij de bejaarden, en omgekeerd worden de bejaarden uitgenodigd op uitvoeringen van de school. Kinderen leren ervan zich in te zetten voor anderen. Het maakt deel uit van burgerschapsvorming op onze scholen. Scholen kunnen daarin een oefenplaats zijn. Zo leren leerlingen bijvoorbeeld in de leerlingenraad de democratische principes toepassen en samen besluiten nemen.”

Samen met 27 collega’s zwom Petra Jansen twee kilometer voor het goede doel. “Het was een geweldige ervaring! De hele sfeer was zo fijn. We werden als helden onthaald, hoewel de echte helden natuurlijk de mensen met kanker zijn. We zwommen met collega’s van verschillende scholen, andere collega’s stonden aan de kant te supporteren. Het was bijzonder om te ontdekken wie er mee deed en waarom, om de verhalen van mensen te horen. Het maakte me trots dat we dit als stichting deden en we werden daarin erg gestimuleerd en gesteund door Arnoud en bestuurssecretaresse Simone.”

Verbinding tussen scholen

Arnoud vond het fijn de voortrekkersrol op zich te nemen. “Er waren zwemmers, supporters, collega’s, partners. We moedigden elkaar aan. De hele ervaring gaf het gevoel een gemeenschap te zijn met elkaar die ergens voor staat. Als mensen enthousiast zijn, word ik zelf ook enthousiast. Er kwamen heel positieve reacties vanuit de scholen en mensen zochten elkaar al op in de voorbereiding om samen te trainen. De ervaring zorgde voor verbinding tussen de verschillende scholen van de stichting. We hadden net een fusie achter de rug met drie andere scholen. De zogezegd ‘nieuwe’ PCPO’ers hadden de mogelijkheid zich te tonen, vormden een team met anderen en dit alles door een gezamenlijk doel op ons te nemen.”

Energie en voldoening

In het verhaal valt het enthousiasme vooral duidelijk op. Engagement opnemen is geen opoffering, niet hard werken. Het is vooral erg

leuk. Petra vat het samen: “Het mes snijdt echt aan twee kanten. Ik kon mezelf sportief uitdagen, mijn grenzen verleggen. En dit koppelen aan een hoger doel! We moesten beginnen met baantjes te trekken in onze trainingen en dit steeds verder uitbouwen. Het is het ons gelukt.”

Arnoud voegt toe: “In de huidige samenleving staat iets voor anderen doen niet echt centraal, maar je inzetten voor anderen geeft echt energie en veel voldoening. Dat willen we onze leerlingen meegeven.”

Voor Arnoud hoort de maatschappelijke betrokkenheid van de school bij de humane taak. Het zit als het ware verankerd in het DNA van de protestants-christelijke cultuur, waarmee hij niet wil zeggen dat het uniek is voor pc-scholen.

Volgend jaar neemt PCPO waarschijnlijk weer deel aan de volgende editie van Swim to Fight Cancer. “Maar we verbinden ons niet uitsluitend aan dat doel”, zegt Arnoud. “Er zijn nog meer mooie dingen die gedaan kunnen worden waarin we onze maatschappelijke meerwaarde en betrokkenheid als deel van onze brede identiteit kunnen tonen.”

Petra heeft er al zin in. “Ik wil volgend jaar dat er schoolbreed aandacht voor deze actie komt. Ervaren dat iets bijdragen voor anderen ook positief voor jezelf werkt. De kinderen kunnen een actieve rol opnemen: sponsoracties opzetten, meezwemmen of aanmoedigen. Iedereen kan wel iets doen. Ik kijk er nu al naar uit!”

Gerelateerde berichten