Publicatie-
datum:

27 mei 2020

Publicatiedatum: 27 mei 2020
Bedrijfsvoering

In het onderwijs wordt de werkdruk door medewerkers als bovengemiddeld ervaren. Dit komt onder andere door de toenemende digitalisering, vergrijzing, lage arbeidsmobiliteit en de verschuiving van de pensioenleeftijd. Maar ook door de coronacrisis neemt de werkdruk op dit moment verder toe. Het gevolg hiervan kan zijn dat medewerkers langdurig uitvallen, omdat ze niet tegen deze werkdruk zijn bestand.

Aangepaste regeling

De collectieve regeling voor de aanvullende verzekering (Ipap) wordt doorgaans uitgevoerd door Loyalis, dat onlangs is samengevoegd met ASR. De semi-collectief gesloten Ipap-regelingen worden daarom waarschijnlijk aangepast. Misschien bent u hier al over benaderd? Verus adviseert om onderzoek te doen naar mogelijke alternatieven. Denk aan vragen: valt dit (nieuwe) contract onder Europese aanbesteding, zijn werknemers verplicht hieraan mee te doen en wie betaalt de premie? Allemaal van belang als u een nieuw contract aangaat.

Financiële risico’s

Het antwoord is niet eenduidig, maar het is wel fijn als het nieuwe contract aansluit bij het beleid dat u hierin wilt volgen. Los van uw wensen zijn er ook de financiële risico’s. Het komt voor dat een werknemer bewust niet wil deelnemen aan de aanvullende (Ipap) voorziening. Dat is niet zonder risico en ook niet altijd mogelijk. Het is dus raadzaam om bestaande contracten die worden aangepast goed door te nemen.

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde

Goed werkgeverschap kenmerkt zich door goede zorg voor medewerkers en aandacht voor hun welzijn en inzetbaarheid. Een voorziening voor inkomensbescherming bij langdurige arbeidsongeschiktheid is dan een hele geruststelling voor schoolbesturen. Maar niet onbelangrijk: het is ook een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor medewerkers.

Hulp nodig?

Wilt u weten of de arbeidsongeschiktheidsverzekering nog voldoet of zoekt u juist begeleiding bij de aanbesteding of vergelijking van zo’n product? Verus geeft deskundig advies en helpt bij het vinden van de verzekering die het beste bij uw situatie past. Neem hiervoor contact op met Carola van der Meeren, via [email protected] of bel 06 21 81 84 53. Zij helpt je graag verder!

Download de aanvullende informatie over de collectieve inkomensaanvulling.

Gerelateerde berichten