Publicatie-
datum:

28 augustus 2019

Publicatiedatum: 28 augustus 2019
Identiteit

Op prinsjesdag2019.verus.nl vind je inspiratie- en lesmateriaal, bestemd voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Aan de hand daarvan kunnen leerlingen samen een filmpje maken waarin ze volwassenen een boodschap meegeven over een duurzaamheidsvraagstuk dat hen raakt. Daarbij betrekken ze wijsheid uit religieuze en levensbeschouwelijke bronnen die kan inspireren tot een duurzame manier van leven en omgaan met de aarde.

Het materiaal sluit aan bij het thema van de jaarlijkse Prinsjesdagviering in Den Haag, waarbij elk jaar zo’n 450 leerlingen uit primair en voortgezet onderwijs aanwezig zijn, maar kan ook los daarvan gebruikt worden. Verus verzamelt de ingestuurde filmpjes om daarmee, bijvoorbeeld op de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober) de stem van kinderen en jongeren te laten horen.

Gerelateerde berichten