Publicatie-
datum:

21 september 2023

Publicatiedatum: 21 september 2023

Een lerares speciaal basisonderwijs vraagt aan haar leidinggevende, de schooldirecteur, of zij met haar leerlingen als uitje naar de Efteling mag. De schooldirecteur vindt dit geen goed idee. De reden is dat de Efteling een uitje is dat niet met één groep gemaakt dient te worden. Dat zal tot scheve gezichten leiden binnen de school. Iedere leerling wil wel naar de Efteling. De schooldirecteur wijst het verzoek van de lerares (tot tweemaal toe) af.

Vervolgens verzoekt de lerares of ze dan naar Space Expo mag met haar groep. Het thema ‘De Ruimte’ wordt op dat moment behandeld binnen de groep. De schooldirecteur vindt een bezoek aan Space Expo daarom een passende excursie en geeft hiervoor toestemming. Op 10 maart 2023 vertrekt de groep met busjes van het schoolbestuur naar Space Expo te Noordwijk.

Efteling

Een week na het bezoek aan Space Expo vraagt de schooldirecteur aan de lerares om hierover een berichtje te schrijven voor de nieuwsbrief. De lerares levert dit aan en het bericht wordt in de nieuwsbrief geplaatst.

Ongeveer anderhalve week na het uitje naar Space Expo wordt bij het uitlezen van de trackers van de busjes ontdekt dat er op 10 maart 2023 niet naar Noordwijk is afgereisd, maar naar Kaatsheuvel. En laat daar nu net de Efteling liggen…

Ontslag

De lerares wordt uitgenodigd voor een gesprek en zij erkent naar de Efteling te zijn afgereisd, samen met twee andere collega’s die ook werkzaam zijn op de groep. Ze wilden de kinderen een leuk uitje naar de Efteling geven. Een van de collega’s heeft het uitje bekostigd. Dat er geen toestemming was voor een uitje naar de Efteling heeft ze voor het gemak genegeerd. Het schoolbestuur besluit haar op staande voet te ontslaan. De redenen hiervoor zijn:

  • Er was tot tweemaal toe geen toestemming gegeven voor een uitje naar de Efteling.
  • Nu ze toch naar de Efteling zijn afgereisd hebben ze geen rekening gehouden met het feit dat drie begeleiders (waarvan één is ingehuurd voor een-op-een begeleiding voor een leerling) veel te weinig is voor deze groep in een park zoals de Efteling. Gedurende de tijd dat leerlingen op school zijn, vallen zij onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en heeft zij de zorgplicht. De Efteling is een open park met een oppervlakte van 72 hectare met veel water. Ook hebben de attracties vaak een andere in- en uitgang. Door met zo weinig begeleiding naar dit park af te reizen, heeft het schoolbestuur niet kunnen voldoen aan haar zorgplicht. De lerares mag van groot geluk spreken dat alles goed is gegaan.
  • Achteraf blijkt dat de leerlingen gevraagd is om te zwijgen over het uitje. Dit is pedagogisch totaal onverantwoord.
  • Als laatste heeft de lerares ook nog een verslag geschreven over Space Expo, terwijl ze daar helemaal niet is geweest. Ze is dus willens en wetens blijven liegen over het uitje.

Motivering kantonrechter

De lerares is het niet eens met haar ontslag op staande voet en vecht dit aan bij de kantonrechter. Deze oordeelt als volgt:
‘De lerares had geen toestemming om met de klas naar de Efteling te gaan en heeft dat toch gedaan. Het schoolbestuur heeft voldoende duidelijk gemaakt dat de begeleiding daarvoor onvoldoende was. De lerares heeft derhalve een onaanvaardbaar risico genomen, hetgeen tot zeer ernstige gevolgen had kunnen leiden. Door het onprofessionele en eigenmachtige optreden van de lerares, wisten het schoolbestuur en de ouders van de (kwetsbare) kinderen niet waar zij zich op 10 maart 2023 een groot deel van de dag hebben bevonden. Dat is onacceptabel. Dat het “goed is afgelopen” maakt dat niet anders. Daar komt nog bij dat de lerares tegen het schoolbestuur heeft gelogen en daarin zelfs zo ver is gegaan dat zij een vervalst verslag in de nieuwsbrief heeft geplaatst. Dat valt niet goed te praten. Hoe lerares kan volhouden dat zij niet bewust heeft gelogen valt dan ook niet te begrijpen.’

Oordeel

De motivering van de kantonrechter is duidelijk en geeft geen ruimte voor een andere interpretatie. Wat de lerares heeft gedaan kan niet en een ontslag op staande voet is dan ook gerechtvaardigd, oordeelt de kantonrechter.

Inmiddels heeft de lerares laten weten in hoger beroep te gaan. Het is nu aan het Gerechtshof om zich over de kwestie te buigen.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten