Publicatie-
datum:

19 januari 2022

Publicatiedatum: 19 januari 2022
Bedrijfsvoering Samen besturen

Op 20 december 2021 werd een onderhandelingsakkoord gesloten over een algemene verhoging voor 2021, één nieuw geïntegreerd loongebouw en een harmonisatie van verschillende arbeidsvoorwaarden uit de twee cao’s.

Er zijn nog enkele onderwerpen die de partijen met elkaar bespreken om de integratie van de twee cao’s af te ronden. In begin 2022 wordt het proces van de invoering van één cao afgerond, tegelijkertijd met een nieuw geïntegreerd loongebouw en het totale pakket aan regelingen die uit de samenvoeging van de arbeidsvoorwaarden zijn gekomen.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten