Publicatie-
datum:

13 oktober 2021

Publicatiedatum: 13 oktober 2021
Onderwijskwaliteit Samen besturen

In de vier workshops gaan vmbo-docenten aan de slag met hoe ze de vormende kant van hun onderwijs kunnen versterken. Hierbij staat hun voorbeeldfunctie centraal. De workshops worden geleid door universitair docent dr. Wouter Sanderse.

Project

Het anderhalf jaar durende project van de Universiteit voor Humanistiek wil vmbo-leraren bemoedigen om van hun klas en school een plek te maken waar leerlingen Bildung kunnen ervaringen, en om te onderzoeken hoe vmbo-leraren dit doen en wat leerlingen van hun inspanningen merken. Hiervoor zijn onder meer vier professionele leergemeenschappen opgezet, waarin vmbo-leraren ervaring en kennis over vormend onderwijs uitwisselen en verder ontwikkelen. Met 6 bijeenkomsten via een onderzoeksmatig ontwerptraject moet dit leiden tot meer Bildung geïnspireerde lessen voor leerlingen.

Eveneens wordt via een traject voor schoolleiders toegewerkt naar een schoolbrede doorwerking van Bildung. Tegelijkertijd voert de UvH een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit naar hoe vmbo-leraren Bildung laten zien in hun voorbeeldgedrag en hoe dit door leerlingen wordt ervaren.

Aanmelden

Inschrijven kan via deze link. Voor meer informatie over de workshops, klik hier.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten