Publicatie-
datum:

19 februari 2021

Publicatiedatum: 19 februari 2021
Bedrijfsvoering Identiteit

In het eerste tussenadvies komt de curriculumcommissie met een aantal reflecties rond de curriculumherziening in het algemeen en met een oordeel over de bruikbaarheid van de voorstellen van Curriculum.nu. In het tweede tussenadvies spreekt de commissie zich uit over de concept-werkopdracht aan SLO om te komen tot de bijstelling van de kerndoelen. Deze tussenadviezen bevatten een aantal interessante observaties en aanbevelingen over het doel en de inhoud van kerndoelen en over de ruimte die gelaten moet worden aan scholen, leerkrachten en docenten.

Klik hier voor een korte analyse met de belangrijkste punten uit de tussenadviezen.

Kansengelijkheid

De wetenschappelijke curriculumcommissie werkt nog enkele specifieke thema’s kort verder uit. Zo wordt gewezen op de rol die het curriculum speelt bij kansengelijkheid. De commissie adviseert te komen tot een beoordelingskader kansengelijkheid voor het hele curriculum (er is nu een door het SLO opgesteld beoordeling met betrekking tot rekenen en wiskunde) en is van plan hierover met een nader advies te komen.

Burgerschap

Voor wat betreft het leergebied burgerschap constateert de commissie dat experts wisselend reageren op de voorstellen van Curriculum.nu en dat de definitie en inhoud nog niet “stabiel beschreven” zijn. Voor wat betreft het aanbieden van burgerschap is het volgens de commissie aan de scholen zelf om te bepalen of zij dit in een vak willen doen of in combinatie met andere vakken “op een manier die bij de school en een pluriform onderwijsaanbod past.” Gewezen wordt ook op de nieuwe wet over burgerschapsonderwijs die burgerschap ziet als een opdracht aan de hele school.

Curriculumtraject controversieel

Minister Slob heeft de tussenadviezen in ontvangst genomen. Wat er met de adviezen gebeurt is aan het volgende kabinet. De Tweede Kamer heeft het curriculumtraject namelijk controversieel verklaard

Gerelateerde berichten