Publicatie-
datum:

23 mei 2024

Publicatiedatum: 23 mei 2024
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Colourful People, een wervings- en selectiebureau, verzorgt deze procedure voor Verus. De wervingscampagne wordt morgen, 24 mei 2024, opgestart. Dan is de vacature ook zichtbaar op onder andere de website van Colourful People.

Beoogde startdatum

We streven ernaar het nieuwe lid CvB op 1 januari 2025 te laten starten. Om deze reden zal de voordracht voor dit nieuwe lid in een extra Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Deze staat gepland op vrijdag 20 september 2024 van 10:00 uur tot 11:00 uur op het Verus kantoor in Woerden.

Zoals gebruikelijk te doen, betrekken we onze leden graag in dit proces. Naast de hierboven genoemde ALV zal Eveline Driest (voorzitter CvB Sophia Scholen) namens de leden zitting hebben in de selectiecommissie.

Na de voordracht en akkoord vanuit de Algemene Ledenvergadering, houden we je via onze communicatiekanalen op de hoogte. Wij zullen op een later moment terugkomen op het aanstaande vertrek van Berend Kamphuis.

Dit bericht is geschreven door de Raad van Toezicht Verus

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten