Publicatie-
datum:

2 februari 2022

Publicatiedatum: 2 februari 2022
Bedrijfsvoering Samen sterker

Op dinsdag 15 februari om 13.00 uur is er weer een Gezond Ondernemen (GO) webinar. Tijdens dit webinar praten voormalig topschaatser Martin Hersman en Achmea HR directeur Elly Ploumen over talentontwikkeling en het nemen van eigen regie.

In 2019 startte Achmea met het programma TOP (Talent – Ontwikkelen – Presteren). Volgens Elly Ploumen is dit een mooi voorbeeld van goed werkgeverschap. Ze zegt hierover: “We vinden het belangrijk dat medewerkers autonomie hebben en we niet alles vastleggen in regels”.

Blinde vlek om te vernieuwen

Werken met TOP was nieuw in de organisatie. In plaats van regels kwamen er richtlijnen waar ieder team en ieder individu zelf invulling aan kon geven. Leidinggevenden stonden voor de uitdaging hoe hierover in gesprek te komen en medewerkers wisten niet altijd hoe hun talenten te ontdekken.

Martin Hersman, tegenwoordig als Managing Director bij Lifeguard, zegt hierover: “Er is maar 1 persoon die verantwoordelijk is voor jezelf en dat ben jezelf”. Hij daagt jullie in het webinar uit met de vraag Wat zou jouw klapschaats kunnen zijn?, oftewel….waar ligt jouw blinde vlek om te vernieuwen.

Aanmelden

Willen jullie geïnspireerd worden over talent en het nemen van eigen regie? Klik dan op de volgende link en meld je aan. Je krijgt op maandag 14 februari en dinsdag 15 februari een link naar het webinar toegestuurd.

Wil je na dit webinar doorpraten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Carola van der Meeren, e-mail: [email protected]. of 06-21818453

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten