Publicatie-
datum:

2 december 2020

Publicatiedatum: 2 december 2020
Bestuur en samenwerking

Daarom onderzochten we in het webinar van 19 november jl. of een andere visie op besturen, die minder gericht is op maakbaarheid en leeropbrengsten, bestaat. We gingen dieper in op de mogelijkheid voor ‘reflexieve bestuurskunst’ en de bijbehorende ingrediënten in de kunst van het besturen. Reflexieve ambachtelijkheid betekent namelijk dat je als bestuurder het blauwdrukdenken loslaat en als ambachtsman vanuit de praktische verstandigheid handelt.

Om dit onderwerp verder uit te diepen gingen we in gesprek met Robert van Putten, onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam en kwamen Sandra van Groningen en Mark Buck van Verus aan het woord.

Maakbaarheid

Robert van Putten heeft in zijn dissertatie ‘De ban van beheersing’ een kritiek gegeven op de maakbaarheidsgedachte. Zijn pleidooi om voorbij het maakbaarheidsideaal te gaan, wordt geduid in termen van reflexieve bestuurskunst. Tijdens dit webinar liet hij vanuit bestuurskundige invalshoek zijn licht hierop schijnen. Praktijkonderzoeker Sandra van Groningen belichtte het filosofische begrip ‘praktische verstandigheid’ als invalshoek voor bestuurlijke reflexiviteit. Mark Buck, lid college van bestuur van Verus, legde tot slot de verbinding tussen de bestuurskundige en de onderwijspraktijk om daarmee een concrete vertaling naar de praktijk van het besturen te kunnen maken.

Sander Klaasse en Marijn van den Berg, beiden adviseurs governance, cultuur en organisatie, zorgden voor de gespreksleiding. Hieronder kun je het webinar terugkijken.

Gerelateerde berichten