Publicatie-
datum:

17 juni 2020

Publicatiedatum: 17 juni 2020
Onderwijskwaliteit

De webcast komt in de plaats van de landelijke bijeenkomst van 17 oktober (Wereldarmoededag) die vanwege de coronacrisis niet kan doorgaan. Door de economische crisis waarin we beland zijn, raken steeds meer mensen werkloos, waardoor het inkomen van hun gezin sterk achteruit gaat. Opgeteld bij de 378.000 kinderen die al in armoede opgroeien, is dat iets om je zorgen over te maken.

Ook Verus-scholen hebben al langer met gezinnen in armoedesituaties te maken en uit de onlangs gehouden ledenpeiling blijken hun zorgen over de toekomst, nu we er economisch slecht voor staan. Veel scholen doen hun uiterste best om deze kinderen en hun ouders te ondersteunen, maar het is duidelijk dat zij daarin ook tegen hun grenzen aanlopen.

Ook meedoen?

De Alliantie wil bevorderen dat alle partijen die hierin iets kunnen betekenen elkaar weten te vinden, over relevante informatie beschikken, waar mogelijk de handen ineen slaan en zo samen kunnen werken aan structurele oplossingen voor dit vraagstuk.

De Alliantie nodigt iedereen van harte uit om deel te nemen en inbreng te hebben. De webcast is op 29 juni van 20.00 tot 21.00 uur. Er is gelegenheid voor duizend mensen om mee te doen.

Gerelateerde berichten