Publicatie-
datum:

4 februari 2020

Publicatiedatum: 4 februari 2020
Juridisch

Over de deugdelijkheidseis ‘evident ondoelmatig’ stond in het wetsvoorstel dat onderwijsorganisaties hun financiële middelen rechtmatig en doelmatig moeten inzetten. De vraag is: wat is doelmatig?

Kamerleden Bisschop (SGP), Rog en Heerema (VVD) dienden vorige week een amendement in om deze eis nader uit te werken in een algemene maatregel van bestuur. Slob wilde dat niet, maar de Kamer nam het amendement aan.

Bewegingsonderwijs

Een ander opmerkelijk amendement dat is aangenomen is dat van Heerema waarin de eis om twee uur bewegingsonderwijs per week te geven, een deugdelijkheidseis is geworden.

Gerelateerde berichten