Publicatie-
datum:

2 november 2022

Publicatiedatum: 2 november 2022
Bedrijfsvoering Samen sterker

De vereenvoudigde beoordeling is voor de werknemer die 60 jaar of ouder is en de grens van twee jaar ziekte bereikt tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2023. De vereenvoudigde WIA-beoordeling moet met toestemming van de werkgever en werknemer gedaan worden door de arbeidsdeskundige van UWV, die dan een oordeel geeft over de mate van arbeidsongeschiktheid. De uitkomst van deze vereenvoudigde WIA- beoordeling kan zijn dat een werknemer 80%- of 100% (niet duurzaam) arbeidsongeschikt of minder dan 35% arbeidsongeschikt is.

De vereenvoudigde WIA-beoordeling kent dus maar twee smaken. De gevolgen van de vereenvoudigde WIA-beoordelingen zijn dat deze niet toegerekend worden aan de werkgever. Of dit ook geldt in de situatie van een reguliere beoordeling door een verzekeringsarts van werknemers die 60 jaar of ouder zijn en de grens van twee jaar ziekte bereikt hebben of bereiken in bovengenoemde periode is nog niet helemaal duidelijk. Over dit laatste moet het ministerie en UWV nog overleg hebben.

Verus adviseert

Kortom: de instroom in de WGA via de vereenvoudigde WIA- beoordeling verhoogt waarschijnlijk niet de WGA premie bij UWV en ook niet bij eigenrisicodragerschap. Zoals het er nu naar uitziet, blijft de re-integratieverplichting wel bestaan voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn. Het advies van Verus is om nu al te onderzoeken of er (ex)medewerkers van 60 jaar en ouder zijn die voor de vereenvoudigde WIA- beoordeling in aanmerking komen en met hem of haar in gesprek te gaan over deze tijdelijke maatregel. Het is hierbij belangrijk dat iedere situatie individueel bekeken wordt. Meer informatie en bevestiging over details van de uitvoering van de maatregel moeten nog gepubliceerd worden. Wil je meer weten over de vereenvoudigde WIA-beoordeling? Neem dan contact op met Carola van der Meeren.

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten