Publicatie-
datum:

16 oktober 2019

Publicatiedatum: 16 oktober 2019
Bedrijfsvoering Samen besturen

Een zogeheten omgevingsanalyse liet De Haas al jaren maken. Die geeft inzicht in de leerlingenaantallen qua instroom, onderbouw, bovenbouw en totaal ten opzichte van de aantallen van collega-scholen. Maar dit jaar bood Verus hem de Verus Viewer aan, een online tool die gedetailleerde informatie geeft over scholen, besturen, geboorten, kinderen en woningen, op gemeente-, wijk-, buurt-, en postcodeniveau. In duidelijke kaarten en dashboards. Het leek de verenigingsdirecteur wel interessant.

Een kaart zegt meer dan duizend woorden

De Haas is heel enthousiast over de Viewer. “De cijfers zijn vollediger en overzichtelijk gepresenteerd. En ze gaan tot zes jaar terug. Daardoor kun je trends analyseren.” Verus combineert de Viewer (kaartmateriaal), omgevings- en herkomstanalyse en beschikbare demografische gegevens met elkaar. “Het is voor mij richting raad van toezicht of GMR handig om te kunnen laten zien: deze wijk is aan het vergrijzen, collega-scholen groeien of krimpen juist. We kunnen nu zien uit welke wijken kinderen komen en krijgen prognoses van de aanwas.”

En dus is de Verus Viewer een middel om met directeuren, raad van toezicht en GMR in gesprek te gaan over de keuzes die De Haas wil maken. “Waar ga je een school opknappen? Kies je de school die het qua leerlingenaantallen beter of juist slechter doet? Nu zie ik op één A4tje uit welke postcodegebieden de leerlingen komen, hoe we het doen ten opzichte van de concurrent en hoe de ontwikkeling van 0-3-jarigen is.”

Nauwelijks papierwerk

Ook fijn: De Haas heeft alles digitaal. “Die Viewer levert nauwelijks papierwerk. Erg prettig.” Wat hij ook fijn vindt: dat alles kant-en-klaar wordt aangeleverd. Zelf hoeft hij niets meer uit- of op te zoeken, De Haas gaf door wat hij wilde zien en kreeg dat aangeleverd.

Welke keuzes gaan we maken?

Een voorbeeld: Vechtstreek en Venen heeft in één dorp de enige school. En wat blijkt: 70% van de kinderen gaat naar die school toe. “30% kiest dus voor andere scholen. En nu zie je of dat percentage over de afgelopen jaren stijgt of daalt.” Van een ander dorp weet De Haas nu dat 100% van de kinderen naar één van de twee dorpsscholen gaat. En in een derde dorp blijkt slechts 32% van de kinderen ‘zijn’ enige dorpsschool te bezoeken. “De rest volgt dus onderwijs buiten het dorp. Dat is aanleiding voor een gesprek met de directeur: welke keuzes gaan we maken?”

Zo’n overzicht is voor elk bestuur handig, vindt De Haas. “Want je neemt soms heel grote besluiten op basis van verkeerde of oude gegevens. Met de Verus Viewer heb je actuele gegevens, heel handzaam gepresenteerd. Ik zou dit elk bestuur van een beetje omvang aanbevelen. Maar ook als je twee, drie scholen hebt. Soms doe je teveel op je onderbuikgevoel. Investeringen in beleid, huisvesting, profilering… Die wil je op de juiste cijfers baseren.”

Meer weten over de Verus Viewer? Alle informatie vind je hier

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten