Publicatie-
datum:

4 april 2024

Publicatiedatum: 4 april 2024
Identiteit Onderwijs en samenleving Samen leven

Op Curaçao hebben verschillende scholen voor voortgezet onderwijs jarenlang gewerkt aan het implementeren van Positive Behavior Support. Dit deden zij – net zoals de andere scholen – met behulp van Joke Kamstra (Windesheim) en Verus-adviseur Pim Kalkman. Alexandra Suares en Reynaldo Ramazan van het Dr. Albertschweitzer College Parera (VPCO) maakten zo’n twee tot drie jaar geleden voor het eerst kennis met PBS. “We wilden graag meer positiviteit op school brengen, zowel bij leerlingen, medewerkers als ouders. Als je op een fijne, liefdevolle en verantwoordelijke manier met elkaar omgaat, voel je je veilig en kom je beter tot leren”, legt Suares uit.

Daarom werd met de onderwijsprofessionals op de school een workshop PBS gehouden, waarin aan een visionboard voor de toekomst werd gewerkt. “We dachten hierbij na over hoe we over vijf jaar willen dat onze school eruitziet op het gebied van Positive Behavior Support. Al snel kwamen we met elkaar tot de volgende drie kernwoorden: liefde, respect en veiligheid”, gaat Suares verder. Om alle docenten op de school mee te krijgen in PBS, worden ook om de zoveel tijd PBS-workshops of uitjes georganiseerd. Volgens Suares is het van groot belang dat het team sterk is en de hoofden dezelfde kant op heeft, dan sijpelt het vanzelf door naar de leerlingen.

Crazy bad hair day

PBS draait om een preventieve aanpak en het werken aan goed gedrag, zodat er een leeromgeving ontstaat waar leerlingen worden gemotiveerd om aan de slag te gaan. Zo werkt het Dr. Albertschweitzer College inmiddels met complimentenkaarten, is er een jaarlijkse kerstwenskaart, worden er liefdadigheidsacties gedaan. Door middel van de complimentenkaarten en de beloningen voor het weglaten van de telefoon in de school, is het smartphonegebruik onder de leerlingen behoorlijk gedaald. Verder kent het onderwijs op Curaçao kledingvoorschriften op school. “Dat klinkt streng. Maar om de leerlingen ook juist af en toe tegemoet te komen, organiseren we een crazy bad hair day of een pyjamadag. Je mag dan op je allergekst naar school komen. Dat motiveert jongeren ook juist om heel creatief bezig te zijn”, legt Ramazan uit.

PBS in het mbo

Waar PBS vooral in het po en vo wordt ingezet, besloten drie locaties van het ROC van Twente om voor implementatie van PBS te gaan. In hun ‘road to PBS’ begonnen zij voornamelijk bij het mbo-proof maken van Positive Behaviour Support. Want: hoe krijg je bepaalde gedragsverwachtingen bij studenten die veelal al 18+ zijn? En hoe krijg je docenten mee? In de jaren hebben zij ondervinden dat het werken met een beroepshoudingenkaart heel helpend is voor mbo-studenten. Dat maakt namelijk heel concreet wat er van hen in de praktijk en bij toekomstige werkgevers wordt verwacht. Op de locatie in Hengelo wordt onder meer ook met een jubelmuur gewerkt, waar successen van studenten worden gevierd. Bij de locatie van Sport en Recreatie proberen ze rondom PBS ook aan sociale vaardigheden te werken. Zo worden in interactieve lesprogramma’s leerlingen gestimuleerd op naar elkaar te luisteren en op elkaar te reflecteren.

Bij De Ambelt in Hardenberg, een school voor voortgezet speciaal onderwijs, willen ze met PBS graag meer eenheid creëren. Behalve het werken met beloningen, de complimentenkaart en het vieren van successen, is het maken van uitlegvideo’s voor hen ook van groot belang. Zo laten zij aan leerlingen zien welk gedrag (on)gewenst is.

Klassenchallenge

Terug naar Curaçao. Bij het Marnix College Cas Cara, eveneens van het bestuur VPCO, werken ze ook al jaren aan PBS. Aanvullend op het Dr. Albertschweitzer College, werken ze hier ook met klassenchallenges. “In deze challenges werken leerlingen vijf weken lang aan een bepaalde verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld: je komt vijf weken lang elke dag op tijd. Of: je gebruikt vijf weken lang geen smartphone in de klas. Hiervoor word je beloond”, leggen Vaneska Vis en Yumarya Grijt uit. Verder werken zij met een VIPP-kaart: een Very Important Positive Person. De uitreiking hiervan vindt eens in de paar weken plaats. Dit kan om een leerling gaan die de afgelopen weken zich met positieve houding ingezet heeft op school. Verder hangen overal in de school positieve quotes en worden regelmatig workshops georganiseerd, zoals met een motivational speaker.

Even verderop bij de onderbouwlocatie van het Marnix College Rio Canario krijgen leerlingen met iChoose-uren zelf de kans om vijf weken lang een workshop naar keuze te volgen. Saskia Jespers en Lutania Braafhart: “We zijn een school die staat voor bewegen. We willen dan ook dat leerlingen de kans krijgen zich te ontwikkelen in iets wat ze leuk vinden. Ze mogen hiervoor ook zelf met ideeën komen.” Verder besteed Rio Canario ook veel aandacht aan het thema veiligheid. Zo worden er regelmatig klassengesprekken gevoerd, staat mediawijsheid hoog op de agenda en zo was er recentelijk een voorlichting over verslavingen. Rondom de waarde liefde mochten leerlingen complimenten geven aan docenten en als het gaat om verantwoordelijkheid werkt de school met een beloningssysteem waarbij elke vier weken een vijftal leerlingen in het zonnetje wordt gezet.

Behalve het belonen van leerlingen, worden ook leerkrachten op hun eigen manier in het zonnetje gezet. Bijvoorbeeld als bedankje voor het op tijd invoeren van alle cijfers. Of een bedankje aan de conciërge voor al het harde werk van de afgelopen tijd. “Dat is wel de kracht van onze school en alle scholen van VPCO op Curaçao. Liefde is voor ons een belangrijke waarde. We hanteren daarom ook niet voor niets de slogan: We care, we share and for the future we prepare.”

Meer weten over wat PBS in jouw school kan betekenen?

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten