Publicatie-
datum:

2 november 2021

Publicatiedatum: 2 november 2021
Onderwijs en samenleving Samen geloven

Vrijheid van onderwijs is een onderwerp dat in Nederland bij vlagen ook vanuit de politiek veel aandacht krijgt, zeker in tijden van verkiezingen en/of kabinetsformaties. Het politieke debat richt zich dan veelal op de toekomst van artikel 23. Dit grondwetsartikel zorgt er niet alleen voor dat we in Nederland vrijheid van onderwijs hebben, maar waarin ook is vastgelegd dat de overheid zorg dient te dragen voor het onderwijs.

Hoewel er veel informatie beschikbaar is, ziet Gerdien Bertram-Troost dat het onderwerp voor velen toch een redelijke ‘ver-van-mijn-bed-show’ is. In haar artikel wil ze daarom stilstaan bij wat vrijheid van onderwijs voor de praktijk op school betekent.

Vrijheid van onderwijs gaat álle scholen aan

Vrijheid van onderwijs is niet, als een soort ‘kers op de taart’, een mooie toevoeging, maar het is van wezenlijk belang en in feite de grondslag van álle onderwijs. Zo zegt de hoogleraar dat “de vrijheid van onderwijs scholen de ruimte geeft weg te blijven uit, of voor het eerst of opnieuw weg te gaan van, een schoolklimaat dat gericht is op economisch gewin en efficiëntie. Een school is immers geen leerfabriek en leerlingen zijn geen robots die, als objecten, naar believen geprogrammeerd kunnen worden.”

Voor álle scholen, bijzonder én openbaar, ligt er volgens haar daarom een belangrijke opdracht om (weer) meer invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs. “Om zo dusdanig vorm te geven aan onderwijs dat kinderen en jongeren, in alle ruimte en vrijheid, kunnen ontdekken hoe zij voor de toekomst van ons land en onze wereld van betekenis willen en kunnen zijn.”

Samen geloven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen geloven. Verus laat zich inspireren door het christelijke geloof. Dit geloof verbindt ons en draagt bij aan een inclusieve samenleving met verschillende visies op goed (samen)leven. Onze christelijke waarden kleuren het perspectief waarmee we naar de samenleving, het onderwijs en relaties kijken.

Verus

Gerelateerde berichten