Publicatie-
datum:

25 augustus 2021

Publicatiedatum: 25 augustus 2021
Onderwijs en samenleving Samen besturen

Omdat het ministerie in het najaar de Tweede Kamer voor de eerste keer zal rapporteren over de landelijke uitvoering van het NPO en de ontwikkelingen van de eventuele opgelopen leervertragingen, vragen zij aan schoolleiders om hun waarnemingen en ervaringen tot nu toe te delen. Deze informatie vanuit het veld zelf is voor het ministerie van belang om afgewogen beleidskeuzes te maken en scholen verder te ondersteunen waar nodig.

Inhoud

De vragenlijst gaat onder meer in op welke activiteiten en bronnen je als schoolleider hebt benut voor de schoolscan, op welk vlak er grote vertragingen zijn ontstaan, wat de betrokkenheid van jouw team en de MR is bij het schoolprogramma en welke interventies van de menukaart je van plan bent te gebruiken. De totale duur van de vragenlijst is zo’n tien tot vijftien minuten.

Invullen

Eén week voor de start van het nieuwe schooljaar ontvang je deze vragenlijst per mail en brief. Hierin staat een code waarmee je kunt deelnemen aan de vragenlijst. Invullen kan tot 17 september. Als je nog geen code hebt ontvangen of de code kwijt bent, dan kan ook een link naar de vragenlijst opgevraagd worden.

Verus Denktank

Eerder dit jaar heeft een aantal leden van Verus zich verenigd in de Denktank Nationaal Programma Onderwijs. Zij stelden onder andere een brief op met een aantal aanbevelingen voor de uitwerking van het steunprogramma en vroegen onderzoekers te reflecteren op onderwijs na corona. De Denktank is bedoeld als een platform voor leden, die knelpunten én inspirerende voorbeelden met elkaar willen uitwisselen over het Nationaal Programma Onderwijs.

Schroom dus ook niet om je collega-bestuurders die in onze Denktank zitten om hun ervaringen met het NPO te vragen en met hen eventuele knelpunten te bespreken. Daar zijn wij voor!

Lees hier meer over de Denktank of neem contact op

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten