Publicatie-
datum:

23 april 2020

Publicatiedatum: 23 april 2020
Bestuur en samenwerking

Verus heeft samen met de profielorganisaties en de Federatie Christelijk MBO inbreng geleverd voor de internetconsultatie over het voorstel van de minister.

Inhoud wetsvoorstel

Met dit wetsvoorstel worden de mogelijkheden waarmee de minister kan ingrijpen bij slecht functionerende scholen uitgebreid. De uitbreiding van het zogenaamde bestuurlijk instrumentarium bestaat uit:

  • het invoeren van een spoedaanwijzing;
  • een bevoegdheid tot schorsen van recht tot diplomering/examinering van private mbo-instellingen;
  • de uitbreiding van de definitie van wanbeheer;
  • verplichting tot het bevorderen van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in het mbo;
  • uitbreiding van de beëindiging van de bekostiging in po/vo;
  • de aanscherping van de wettelijke termijn van het toezichtproces.

Inbreng

De inbreng van Verus en de andere organisaties is hier te lezen.

Gerelateerde berichten