Publicatie-
datum:

16 januari 2020

Publicatiedatum: 16 januari 2020
Bestuur en samenwerking Identiteit

De voorstellen van curriculum.nu werden in oktober aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Minister Slob sprak lovende woorden over het werk van alle ontwikkelteams. De Kamer neemt nu veel tijd om de plannen te bespreken. Deze week waren er twee briefings en een debat met voorstanders en critici.

Laat je stokpaardje staan

Verus heeft twee concrete boodschappen aan de politiek met betrekking tot het nieuwe curriculum: Geef duidelijkheid aan de schoolbesturen. Als de politiek duidelijkheid geeft aan de scholen wat er van hen verwacht wordt, kunnen de scholen ermee aan de slag. En laat de voorstellen in hun verband blijven bestaan. De verleiding kan groot zijn om te gaan shoppen in de voorstellen of om politieke stokpaardjes (zoals het Wilhelmus) aan de voorstellen toe te voegen.

Zowel de Onderwijsraad als de Coördinatiegroep Curriculum.nu blikten gisteren terug op de adviezen die gegeven zijn en het proces dat doorlopen is. Maar het meest boeiende onderdeel van de middag was een debat tussen voorstanders en critici. Het was een experiment waarbij de Kamerleden als toeschouwers aanwezig waren.

Critici missen duidelijkheid

Punten van kritiek waren volgens Ad Verbrugge (Vereniging Beter Onderwijs Nederland): teveel idealen, te weinig realiteit, geen duidelijke formulering van het eindniveau. Emeritus hoogleraar onderwijspsychologie Paul Kirschner mist een grondige probleemanalyse van het huidige curriculum en een wetenschappelijke onderbouwing van de voorstellen. Daarnaast zijn er geen algemene vaardigheden en zijn kennis en vaardigheden niet gelijkwaardig. Kennis is altijd de basis.

Volgens leraar en onderzoeker Wim van de Hulst moet de adviescommissie er snel komen en moeten de voorstellen gedifferentieerd worden ingevoerd. Het ene leergebied is er eerde aan toe dan het andere.

Onderwijsdirecteur Harrie Eijkelhof mist samenhang in de voorstellen. Hij had kritiek op de OECD omdat ook daar vaardigheden (skills) een prominente plaats innemen. Volgens hem ontbreekt een solide basis en leiden de voorstellen nog steeds tot een overladen programma.

Het hele debat terugkijken? Dat kan hier
Ook Gert Biesta was uitgenodigd, maar kon niet aanwezig zijn. Hij diende wel een uitgebreide reactie in die te lezen is op de site van Didactief.
Op 20 en 27 januari spreekt de Kamer verder over de voorstellen met het veld. Op donderdag 5 maart spreekt de Kamer met de minister in een Algemeen Overleg.

Gerelateerde berichten