Publicatie-
datum:

23 april 2020

Publicatiedatum: 23 april 2020
Onderwijs en samenleving

Scholen geven aan dat zij straks bij de herstart gewoon de draad weer oppakken:

 • ‘Wij zetten in op weer actief worden en bieden maatwerk voor leerlingen die door de situatie niet naar een volgend jaar zouden kunnen.’
 • ‘We hebben een module ontwikkeld die lijkt op Gouden Weken. We geven eerst een paar weken onderwijs en gaan dan Cito toetsen E-versie afnemen in juni of september. Niet om af te rekenen, maar we willen weten wat de vaardigheidsgroei is.’
 • ‘Schooljaarplan inzetten op didactisch handelen en zicht op ontwikkeling en daar tijd en ruimte voor geven. Dit komt goed.’

Scholen houden rekening met beperkende maatregelen in de beginfase en hebben daarvoor oplossingen:

 • ‘De eerste stap zal zijn om een aangepast rooster te maken waarbij alle leerlingen in de loop van een eerste week na de meivakantie naar school komen in kleine (mentor)groepen (die zijn al per halve klas ingedeeld) voor sociaal-emotionele opvang. Eerst maar eens horen hoe het met de leerlingen gaat.’
 • ‘Dan zou je ook groepjes van leerlingen kunnen selecteren die achterstand hebben opgelopen waarvan je het nodig vindt dat er extra uitleg gegeven wordt.’
 • ‘In ieder geval voor groep 8 een leuk afscheid organiseren omdat er al zoveel niet is doorgegaan voor hen!’
 • ‘Als de school weer opengaat d.m.v. methode gebonden toetsen/schaduwtoetsen snel de beginsituatie meten en daar het plan op aanpassen.’
 • ‘De groepen halveren en de tijd vooral gebruiken voor rekenen, taal, lezen.’
 • ‘Leerlingen verdelen over vier schooldagen. De woensdag is dan een extra onderwijsdag voor onze zorgleerlingen, zowel sociaal-emotioneel als op onderwijskundig gebied.’
 • De ene helft van de groepen van 8.30 tot 11.00 uur en de andere helft van 11.30 tot 14.00 uur.’
 • ‘Het idee is om vanaf de meivakantie per dagdeel de halve groep uit te nodigen. Dus 's morgens een deel en 's middags een deel. Daarnaast in de school afstandssymbolen te plaatsen en de hygiënemaatregelen te trainen en er op toe te zien dat ze uitgevoerd worden.’
 • ‘Over de omvang van een groep lopen de schattingen uiteen: nu maximaal tussen 8 en 10 leerlingen.
 • ‘We hebben bijvoorbeeld nagedacht over hoe ouders de kinderen kunnen brengen zonder samen te scholen door het inrichten van een kiss & ride.’
 • ‘Uitgaande van de 1.5 meter-samenleving denken we na over een combinatie van gewoon en afstandsonderwijs.’

Scholen geven aan zich extra in te zetten om opgelopen achterstanden in te halen:

 • ‘Mijn verwachting is dat niet ieder kind per definitie een achterstand heeft. Wij streven al jaren naar eigenaarschap en onze kinderen zijn nu ook goed in staat thuis te werken en naar oplossingen te zoeken. Ik denk dat het verschil tussen leerlingen wel groter wordt.’
 • ‘Voor deze kinderen moeten we misschien een zomerschool organiseren om extra achterstand weg te werken.’
 • ‘We moeten het zo zien dat we eigenlijk weer aan het begin van een nieuw schooljaar staan. We gaan weer starten vanuit de basis: structuur, ritme en duidelijkheid. We hebben er alle vertrouwen in om het schooljaar toch nog op een fijne en goede manier af te sluiten.’
 • ‘Een SO/VSO school : we willen het schooljaar verlengen tot 1 oktober, en de zomervakantie van 1 juni tot 1 augustus laten lopen.’
 • ‘Wij willen in ieder geval voor leerlingen een reparatieprogramma aanbieden in schooljaar 2020/2021.’

Scholen weten nog niet precies wat te doen:

 • ‘We hebben nog geen oplossing voor een passende inrichting met resterende beperkende maatregelen. In het kader van een anderhalve-meter-samenleving zien we dat het met name voor kinderen van de onderbouw niet mogelijk is om 1,5 afstand te bewaren tussen elkaar.’
 • ‘Ga je bijvoorbeeld werken in shifts, waardoor leerlingen maar halftijds naar school gaan, dan blijf je met een onvolledig programma werken en zul je dus moeten kiezen voor een kernprogramma.’
 • ‘Op bestuursniveau een denktank van directeuren en leerkrachten inrichten om de scholen bij het starten te helpen.’

Scholen hebben andere oplossingen bedacht. De rode draad daarin is:

 • ‘Eerst het pedagogisch klimaat weer op orde, kinderen structuur bieden, zeker kijkend naar leerlijnen wat nog moet, maar eerst kinderen laten landen.’
 • ‘Welbevinden op 1. Prestatie op 2. Het is dus belangrijk dat het pedagogische voor het cognitieve gaat. Kinderen zijn van de ene op de andere dag uit hun vertrouwde systeem gehaald en missen elkaar, de meesters en juffen.’
 • ‘Persoonlijk hoop ik op navolging van het voorstel van Luc Stevens om geen eindtoetsen af te nemen voor de zomervakantie (mogelijk starttoetsen van maken).’

Gerelateerde berichten