Publicatie-
datum:

27 november 2019

Publicatiedatum: 27 november 2019
Bedrijfsvoering Onderwijs en samenleving Samen besturen Samen sterker

Veel besturen zijn op dit moment druk met de afwikkeling van de aanbesteding WGA eigenrisicodragerverzekering voor 2020. Verus ziet dat eigenrisicodragerschap niet zo vanzelfsprekend is als u wordt voorspiegeld. Er zijn zelfs besturen die ondanks het zo bekende en veelgeprezen “eigen regie model” alsnog terugkeren naar het UWV.

Kortom: Laat u goed informeren voordat u een beslissing neemt. Ook al ben je al vele jaren eigen risicodrager, dit wil nog niet zeggen dat dat ook voor de komende jaren de juiste beslissing is.

Meer weten? Bel met verzekeringsadviseur Carola van der Meeren, 06 21 81 84 53

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus
Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten