Publicatie-
datum:

9 april 2020

Publicatiedatum: 9 april 2020
Identiteit

Stagelopen, het is voor studenten van de pabo hét onderdeel dat hen voorbereidt op het vak. Maar het kunnen oefenen en meedraaien in het echt, is er sinds de Coronacrisis plotseling niet meer bij. “Wij merken dat er door scholen verschillend mee omgegaan wordt,” zegt Annette Schaafsma, coördinator partnerschap van de Marnix Academie in Utrecht. “Sommige scholen hebben hun handen vol aan alles wat er moet gebeuren en komen er niet aan toe om stagiaires daarin mee te nemen. Op andere scholen worden ze juist benut en draaien ze volop mee. Wij hebben al onze stagescholen een mail gestuurd waarin we hebben aangegeven de studenten nu juist wél in te zetten en ze te laten meedenken over wat ze kunnen betekenen. Zo merken wij dat scholen heel blij met hen zijn, omdat ze zo handig zijn met digitale media en hun hand er niet voor omdraaien om bijvoorbeeld didactische blogs en vlogs te maken, die heel aansprekend zijn voor leerlingen.’’

Vierdejaars

Wat de huidige situatie betekent voor de vierdejaars die aan het eind van het schooljaar moeten afstuderen? Schaafsma: “Inhoudelijk vindt er veel online plaats en stages gaan deels dus wel door. Maar ook al gaan ze door, dan kunnen studenten nu minder oefenen op het pedagogische vlak, omdat ze nu eenmaal niet fysiek voor de klas staan. Tegelijkertijd gaat het om een ontwikkeling van vier jaar, waar deze laatste maanden van het schooljaar een onderdeel van zijn. Daarbij ontstaan er ook nieuwe initiatieven op het pedagogische vlak, zoals de koppeling van stagiaires aan een individuele leerling die coaching nodig heeft, de zogeheten Schoolmaatjesprojecten. Hoe dan ook willen wij niet dat onze studenten vertraging oplopen tijdens hun studie door de huidige situatie. Ook het werkveld is daar niet bij gebaat. Maar we willen ook zeker niet aan kwaliteit inleveren. Daarom denken we erover om straks misschien voor een aantal studenten te gaan werken met een tijdelijke lesbevoegdheid. Zodat zij na de zomervakantie wel met een nieuwe baan kunnen starten, mét eventueel nog begeleiding vanuit de pabo."

Afstandsonderwijs

Bij Christelijke Hogeschool Ede worden de vierdejaars pabo-studenten vrijwel allemaal betrokken bij het afstandsonderwijs, zegt Heidy Verhoef, coördinator werkplekleren. “Een deel van hen mag naar de scholen komen om te helpen bij de opvang van kinderen met ouders werkzaam in de vitale beroepen. En anderen doen mee met het afstandsonderwijs.” Zaken gaan anders momenteel, zegt zij. “Maar je kunt niet zeggen dat alles wegvalt, ook niet op het pedagogische vlak. Vierdejaars studenten bellen nu met ouders en kinderen en zoeken op die manier contact. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om te schuiven met blokken naar later in het schooljaar. We denken nog na over mogelijke scenario’s en wachten eerst eind april af over hoe het verder gaat met de Coronamaatregelen.”

Meedraaien op scholen

De woordvoerder van Driestar Hogeschool: “We zien dat stagiaires zo goed mogelijk meedraaien bij wat er op en vanuit scholen gebeurt. Dus het lesgeven op afstand, helpen bij het opvangen van kinderen en betrokkenheid op thuisonderwijs. Er komt veel op docenten en studenten af, maar we zien ook heel veel moois ontstaan rond het onderwijs op afstand. Via een Q&A houden we studenten dagelijks op de hoogte van de ontwikkelingen en geven we antwoord op hun vragen over voortgang van hun studie, toetsing, examinering, etc. Werving via fysieke bijeenkomsten zoals open dagen kan de komende tijd uiteraard niet plaatsvinden, maar online natuurlijk wel, daar werken we hard aan.”

Ook op de Iselinge Hogeschool in Doetinchem lopen zaken zoveel mogelijk door. Voor de beoordeling van de praktijkervaring van vierdejaars studenten bestaat daar eveneens nog de hoop dat scholen binnenkort weer open gaan, “zodat er geschoven kan worden met de stageblokken.”

Gerelateerde berichten