Publicatie-
datum:

16 april 2020

Publicatiedatum: 16 april 2020
Onderwijs en samenleving

Na een periode van onderwijs op afstand, improviseren, afstand tot leerlingen en collega’s zal het weer wennen zijn om elkaar te ontmoeten als de scholen opengaan. Hoe hebben collega’s en leerlingen de afgelopen periode van onderwijs op afstand en sociale isolatie ervaren? Wat waren positieve ervaringen met betrekking tot afstandsonderwijs? Wie kwam er in ‘flow’ door al het improvisatievermogen dat gevraagd werd? Maar ook: wie miste het dagelijks contact met de kinderen, met elkaar, met de ouders? Het delen van ervaringen lijkt van belang, om de neuzen te richten en behoefte aan eventuele nazorg te inventariseren. Dat laatste lijkt niet ondenkbaar.

Angst bij risicogroep

Daarnaast zal, als de lessen weer hervat worden, een deel van het team het spannend vinden om weer met kinderen in contact te komen als het virus nog rondwaart en er nog geen vaccin is. Denk aan een medewerker uit de risicogroep van boven de 60 in het primair onderwijs die uit voorzorg de kleinkinderen niet ziet. De gedachte aan lesgeven vliegt deze leerkracht naar de keel. Ze overweegt om zich dan maar ziek te melden, maar zal dat geaccepteerd worden door de school en collega’s?

Hoe kan deze collega weer met vertrouwen aan de slag gaan? Wat zou u als leidinggevende doen in deze situatie?

Management Drives

Management drives 0

Verus werkt al jaren met Management Drives om (management)team dynamiek en leiderschapsstijlen te duiden en positief waarderend in te zetten. Nu lijkt dat wellicht in eerste instantie ver weg van de preventie van ziekteverzuim… Máar, leidinggevenden weten dat veel verzuim geen ‘echt verzuim’ is als gevolg van ziekte, maar met hele andere zaken te maken heeft, zoals bijvoorbeeld: gebrek aan waardering, hoog ervaren werkdruk, gebrek aan zingeving, niet gezien worden, conflicten op de werkvloer. En juist hier is Management Drives toepasbaar. Ieder mens heeft immers andere drijfveren en daarmee andere behoeften. In verbinding blijven is bijvoorbeeld heel belangrijk in tijden van crisis, maar verbinding betekent voor iedere drijfveer weer wat anders. De vraag is of de verschillende verbindingsstijlen goed met elkaar matchen en erkend en herkend worden door het team en leidinggevenden

Desinfecterende doekjes

Hoe er met angst en onzekerheid die Corona met zich meebrengt, wordt omgegaan is eveneens ‘drijfveerafhankelijk’. Zo zal een blauw gedreven collega het handboek ‘Omgaan met corona’ tot de laatste letter volgen en een groen gedreven collega overal desinfecterende doekjes neerleggen met een briefje waarop staat: samen sterk tegen corona! Een paars gedreven persoon zal het er erg moeilijk mee hebben dat de lessen niet gegeven kunnen worden zoals ‘normaal’. Hij zal proberen om de tradities ook in kleine kring te behouden, maar de ‘normale’ klassen als groot gemis ervaren. Angst voor de eigen gezondheid zal een paars gedrevene niet zo ervaren, wel bezorgdheid om dierbaren! De geel gedreven collega leest over de besmettingsgevaren en laat zich leiden door de wetenschappelijke inzichten over besmettingsgevaar. De oranje gedreven medewerker zal binnen de mogelijkheden kijken of de coronabesmetting niet leidt tot achterstanden, zal de resultaten monitoren en zijn angsten de baas te blijven door hard te werken aan de resultaten. Een rood gedreven collega is misschien heel bang, maar zal dat niet zo snel laten weten. Hij vertrouwt op eigen kracht van lichaam en geest en behoudt kracht en focus!

‘Snel weer van start-traject’

Wat nu te doen om samen weer met vertrouwen aan de slag te gaan? Verus biedt een “snel weer van start”-traject waarin in één dagdeel aan de hand van Management Drives het team weer opnieuw opstart en bovenstaande vraagstukken aan bod komen. Daarnaast biedt Verus de aanpak ‘Gezond Ondernemen’ die tal van maatregelen bevat om uitval te voorkomen. Deze aanpak bevat handvatten om gezond gedrag zowel mentaal als fysiek te bevorderen, zowel van leidinggevenden als medewerkers. Tevens bevat deze aanpak instrumenten om te werken aan een gezonde cultuur! Beide instrumenten, zowel Management Drives als Gezond Ondernemen, vullen elkaar uitstekend aan en kunnen ook heel goed gecombineerd worden ingezet!

Tot slot vier praktische tips op een rij:

1. Onderzoek welke drijfveren u in uw team hebben en wat dat betekent voor verbinding en contact. Wat betekent het voor u als leidinggevende? En wat gaat u makkelijk af en waar moet u misschien wat moeite voor doen?
2. Praat over angst en onzekerheid, al dan niet vanuit de drijfveren en probeer hier passende antwoorden op te formuleren. Voorwaarden scheppen om veilig en gezond aan het werk te gaan, is iets wat ongetwijfeld straks in de handboeken staat, maar ook iets wat persoonlijk ingekleurd wordt. Probeer hier rekening mee te houden!
3. Praktisch: houd in uw opstartscenario’s (incl. risicoanalyse) rekening met uitval. Ga er niet automatisch vanuit dat de draad van voor de sluiting in één keer wordt opgepakt.
4. Reserveer hier financiële middelen voor. Verus denkt graag mee over wat hierbij passend is.
Meer weten? Neem gerust contact op met Jessica Rebel (adviseur governance, cultuur en organisatie) via telefoonnummer 06-82303598 of emailadres: [email protected] óf Carola van der Meeren (adviseur verzekeringen en arbeidsdeskundige) via 06-21818453 dan wel [email protected]

Gerelateerde berichten