Publicatie-
datum:

15 mei 2024

Publicatiedatum: 15 mei 2024
Bedrijfsvoering Samen sterker

Een ouder rijdt met zijn of haar eigen auto voor een schoolactiviteit. Helaas ontstaat er een schade aan de auto waardoor de ouder geconfronteerd wordt met een eigenrisico of terugval in opgebouwde no-claim. In het geval dat de ouder niet verzekerd is voor cascoschade, kan de schade niet geclaimd worden op de verzekering van de auto.

Het antwoord op de vraag of dit gedekt is op de aansprakelijkheidsverzekering van de school is: nee! De aansprakelijkheidsverzekering van de school biedt geen dekking voor schade aan en veroorzaakt door motorvoertuigen. Kan de school dit risico verzekeren? Ja, dit kan door een schadeverzekering voor werknemers af te sluiten. Op deze verzekering kan de schade* aan de auto van de vrijwilliger/ouder geclaimd worden. Dus niet alleen de medewerker kan zijn of haar schade op deze verzekering claimen, maar ook de vrijwilliger. De schadeverzekering voor werknemers is een belangrijke aanvulling op de aansprakelijkheidsverzekering van de school. Hiermee voldoe je als werkgever aan de meest recente uitspraak van de Hoge Raad met betrekking tot de schadevergoedingsplicht voor schade in het verkeer of bedrijfsuitjes, waarbij medewerkers betrokken zijn.

Verus adviseert om te onderzoeken of er een schadeverzekering voor werknemers is afgesloten. Is dit niet het geval of heb je een andere aanvullende verzekering rondom het risico van schade veroorzaakt met en door motorvoertuigen neem dan contact met ons op.

*Schade-uitkering is beperkt tot maximaal € 30.000 cascoschade, € 500,-- eigen risico op de autoverzekering en terugval in no-claim maximaal 3 jaar.

Ouders

De ouderverenigingen en ouderraden doen veel werkzaamheden om het voor de kinderen zo leuk mogelijk te maken. Maar hoe zit het nou als er iets misgaat tijdens een activiteit? Wie is er dan aansprakelijk? De oudervereniging of de school? Voor het antwoord op deze vraag is het van belang om te weten of de oudervereniging een zelfstandige inschrijving heeft in de KvK. Is dit het geval dat is het goed om te onderzoeken waar een mogelijk schade geclaimd kan worden. Het zit namelijk als volgt:

  • De aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering van het bestuur kunnen worden aangesproken als de oudervereniging/ouderraad toestemming heeft gekregen om de schoolactiviteiten te organiseren uit naam van het bestuur.
  • Als de oudervereniging een eigen KvK heeft en niet geconsolideerd is in de jaarrekening van het bestuur dan dient er een separate bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering te worden afgesloten. Op de bestaande bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van het bestuur kan het risico van bestuurdersaansprakelijkheid van de oudervereniging meeverzekerd worden door middel van een aantekening op de polis. Dit wordt een separate polis en niet een aantekening op de polis van het bestuur.
  • Indien de oudervereniging losstaande activiteiten organiseert zonder samenwerking/verantwoording van de school, dan moeten zij naast de bestuurdersaansprakelijkheid ook zorg te dragen voor een aparte ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.
  • Is oudervereniging niet ingeschreven in de KvK dan vallen de activiteiten van de ouderverenigingen onder het verzekeringspakket van de school. Uiteraard moet er altijd sprake zijn van schoolactiviteiten!

Verus helpt jou!

Verus adviseert om onderzoek te doen hoe de oudervereniging werkt, welke afspraken er gemaakt zijn en of bij een schade een claim kan worden gedaan op het verzekeringspakket van de school. Wil je meer weten over jouw verzekeringspakket? Neem dan contact op met: Carola van der Meeren of Erianne Hoogerbrugge.

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten