Publicatie-
datum:

19 oktober 2022

Publicatiedatum: 19 oktober 2022
Bestuur en samenwerking Samen besturen

De Onderwijsraad brengt volgend jaar, als afsluiting van een drieluik, een advies uit over de positie van onderwijsbesturen. Daar heeft het belangrijkste adviesorgaan van de regering op het terrein van onderwijs alle reden toe. Meer en meer stelt de wetgever deugdelijkheidseisen in de vorm van zorgplichten, zoals die voor goed onderwijs, voor passend onderwijs en de zorgplicht om de schoolcultuur in overeenstemming te brengen met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.

Samen met allerlei non-profit, private en overheidsorganisaties op lokaal, regionaal en landelijk niveau pakken onderwijsbesturen deze maatschappelijke opdrachten op en vervullen hierbij een complexe scharnierfunctie. Dit leidt al snel tot discussies over wat er nu eigenlijk van het onderwijs verwacht mag worden en welke bijdrage onderwijsbesturen kunnen leveren. Volgens de raad is het van belang dat de verantwoordelijkheden van bestuurders helder zijn en dat ze deze kunnen waarmaken.

Inzet van Verus

Verus zet zich samen met zijn leden al langer in voor een sterke keten in het onderwijs, met goede balans tussen overheidszorg enerzijds en autonomie van scholen anderzijds. Niet alleen ondersteunt Verus een groep leden die zelf aan de slag zijn met de vraag wat de vrijheid voor onderwijs betekent voor hun eigen rol, maar faciliteert Verus ook de dialoog binnen de vereniging.

Zo organiseerden Berend Kamphuis en Mark Buck deze zomer een gesprek met onderwijsbesturen en onderwijssocioloog Sietske Waslander. Waslander levert een bijdrage aan het advies van de Onderwijsraad. In dit gesprek over het publieke karakter van onderwijs kwam duidelijk naar voren welke kansen leden zelf zien om de krachtige positie van bestuurders beter te benutten. Op deze manier wil Verus de ervaringen en ideeën van leden een platform geven.

Jouw bijdrage telt!

In september heeft het College van Bestuur van Verus een constructief gesprek gehad met de Onderwijsraad over het aanstaande adviesrapport. Jij kunt als bestuurder ook zelf je stem laten horen. Heb jij een persoonlijk verhaal, een inspirerend voorbeeld of een scherpe suggestie hoe de rol en positie van onderwijsbestuurders versterkt kan worden?

Lever deze dan schriftelijk aan bij de Onderwijsraad, zodat zij jouw input mee kunnen nemen om tot een goed doordacht advies te komen. Je kunt reageren tot en met 8 november 2022. En wil je meedenken over dit thema binnen de vereniging? Neem dan contact op met Verus-adviseur Sander Klaasse.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten