Publicatie-
datum:

27 oktober 2020

Publicatiedatum: 27 oktober 2020
Burgerschap Identiteit

Dit nieuwe aanbod, dat onder meer bestaat uit een sparringsgesprek, een quickscan pedagogische burgerschapsvorming en een teamtraining, ondersteunt en helpt scholen om de visie op burgerschapsvorming verder te ontwikkelen en vorm te geven in het onderwijs. Juist ook door de coronacrisis worden maatschappelijke kwesties zichtbaarder. Actuele gebeurtenissen leiden telkens tot vragen als ‘Wat doen onze scholen?’ en ‘Hoe goed zijn leraren in staat om met verschillen om te gaan?’.

Verbondenheid

Ook scholen en schoolorganisaties zelf hebben behoefte aan ondersteuning bij burgerschapsvorming. “Ik krijg regelmatig de vraag hoe burgerschapsvorming, persoonsvorming en de levensbeschouwelijke vorming samenhangen, en hoe je burgerschapsvorming vorm kunt geven vanuit de identiteit van de school”, vertelt Marcel Elsenaar, adviseur identiteit bij Verus. “Samen met scholen werk ik aan deze eigenheid in verbondenheid met de omgeving van de school en de brede samenleving.”

Burgerschapsvorming is een belangrijke maatschappelijke opdracht voor het onderwijs. In een democratische samenleving ligt er een wettelijke taak bij alle scholen om zorg te dragen voor burgerschapsvorming. Dit houdt in dat scholen hun leerlingen vormen tot burgers die actief in de samenleving staan en hen leren omgaan met verschillende meningen en ideeën. Dat gebeurt niet zozeer door het geven van lessen over dit onderwerp, maar juist door ruimte te bieden voor spontane gesprekken over thema’s als duurzaamheid, diversiteit en vreedzaam samenleven.

Whitepaper

De komende weken zet Verus het thema burgerschapsvorming extra in de schijnwerpers. Zo schreef onderwijspedagoog Gert Biesta een whitepaper over burgerschapsvorming met de titel: Burgerschapsvorming: pedagogische en levensbeschouwelijke eigenheid op het democratisch speelveld. Hij stelt dat de centrale pedagogische uitdaging is om kinderen en jongeren oriëntatie op onze plurale samenleving te bieden en hen te enthousiasmeren om als volwassene hun eigen plek hierin te vinden.

Benieuwd welke handreikingen Biesta biedt? Het whitepaper van Gert Biesta over burgerschapsvorming is hier aan te vragen. Op 19 november wordt er een webinar georganiseerd met Jeroen van Waveren, die onderzoek deed naar de rol van leraren in burgerschapsonderwijs en experts vanuit scholen.

Gerelateerde berichten