Publicatie-
datum:

9 oktober 2020

Publicatiedatum: 9 oktober 2020
Identiteit

In een tijd waarin vanzelfsprekendheden verdwijnen, identiteitsvraagstukken complexer zijn en er kansen ontstaan in de samenwerking met andere christelijke schoolbesturen heeft LVGS ervoor gekozen om op te gaan in Verus. Die organisatie verenigt schoolbesturen rond de vrijheid van onderwijs en kent een diverse achterban met veel identiteitskleuren. Binnen dit sterke collectief wordt actief ingezet op het oprichten én versterken van netwerken, waarin schoolbestuurders en schoolleiders elkaar inspireren en kennis en ervaringen delen.

Geloof vanuit kernwaarden richtinggevend

Dit sluit aan bij de sterke wens van LVGS om een meer actieve rol te spelen in het verbinden van een bredere groep van protestants-christelijke scholen, voor wie het geloof vanuit kernwaarden richtinggevend is. Komend najaar start er binnen Verus een netwerk van bestuurders en schoolleiders die bijeen willen komen rond vraagstukken over hoe het christelijk geloof concreet gestalte krijgt in het persoonlijk en professionele leven als het gaat om roeping, karakter en context. Deze vorm kan en zal ook inspiratie bieden voor de verdere ontwikkeling van Verus als vereniging in verbinding met haar leden.

De samenwerking tussen Verus en LVGS bestaat al langer. Sinds 2011 heeft LVGS zijn intrek genomen in het kantoor van Verus en werd samengewerkt op onder meer het terrein van de belangenbehartiging. In datzelfde jaar zijn alle LVGS-leden lid geworden van Verus.

Verus integreert Onderwijstalenten in zijn dienstverlening. Onderwijstalenten is het digitale platform voor onderwijsvacatures waartoe LVGS het initiatief heeft genomen en dat door een brede kring van christelijke scholen gebruikt wordt. De voorzitter van LVGS, Marnix Niemeijer, is aangesteld als adviseur College van Bestuur met als specifieke taak strategie en verenigingsvisie, waarvan de start van het bovengenoemde netwerk een voorbeeld is.

Gerelateerde berichten