Publicatie-
datum:

15 december 2021

Publicatiedatum: 15 december 2021

Ook worden er vraagtekens gezet of toegerekende ziektewet en WGA uitkeringen wel terecht zijn toegerekend. Daarnaast zien we dat eigenrisicodragerschap ziektewet en WGA voor sommige leden een financieel interessante optie kan zijn. De andere kant zien wij ook! Namelijk dat het beter is om te overwegen om weer privaat verzekerd te worden voor de ziektewet en WGA. Kortom: laat de beschikking premie Werkhervattingskas controleren door Verus. Hieraan zijn geen kosten verboden.

Let op! Voor 8 januari 2022 kan je nog bezwaar maken tegen de beschikking premie Werkhervattingskas 2022. Wil je meer weten? Neem dan contact op met: Carola van der Meeren, [email protected] of 06-21818453

Gerelateerde berichten