Publicatie-
datum:

15 december 2021

Publicatiedatum: 15 december 2021
Bedrijfsvoering Samen sterker

Ook worden er vraagtekens gezet of toegerekende ziektewet en WGA uitkeringen wel terecht zijn toegerekend. Daarnaast zien we dat eigenrisicodragerschap ziektewet en WGA voor sommige leden een financieel interessante optie kan zijn. De andere kant zien wij ook! Namelijk dat het beter is om te overwegen om weer privaat verzekerd te worden voor de ziektewet en WGA. Kortom: laat de beschikking premie Werkhervattingskas controleren door Verus. Hieraan zijn geen kosten verboden.

Let op! Voor 8 januari 2022 kan je nog bezwaar maken tegen de beschikking premie Werkhervattingskas 2022. Wil je meer weten? Neem dan contact op met: Carola van der Meeren, [email protected] of 06-21818453

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten