Publicatie-
datum:

2 april 2020

Publicatiedatum: 2 april 2020
Onderwijs en samenleving

Hoe houden we dit vast?

Schoolbesturen zijn onder de indruk van het werk dat er verzet wordt. Ineens is er veel mogelijk wat lange tijd onmogelijk was, klinkt het. En scholen wensen de daadkracht, soms zelfs noodzakelijke cultuurverandering, creativiteit en energie ook na deze periode vast te houden. Van ouders komt veel waardering en respect voor de inzet van leerkrachten, dat is goed om te ervaren.\

Maar er zijn zorgen. Met name over leerlingen in kwetsbare thuissituaties en degenen die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Scholen zeggen deze leerlingen goed in beeld te hebben, maar “als het langer gaat duren, wordt het spannender”, zeggen ze.

  • De kansenongelijkheid groeit, is de vrees. Sommige gezinnen hebben geen wifi, en kinderen geen device. Er wordt hard aan gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Kinderen die wel daarover beschikken zijn bijna allemaal bezig thuis, maar wordt er wel echt geleerd? Dat is lastig te monitoren.
  • Er is angst voor het moment dat bij ouders de rek eruit is, in kwetsbare gezinnen. Veel scholen regelen hiervoor in eigen beheer al vormen van opvang, vaak ook in samenwerking met de gemeente of bso. Maar dat verschilt dus erg per gemeente.
  • Het voortgezet onderwijs is over het algemeen opgelucht dat deze week de kogel door de kerk ging over het afschaffen van het centraal schriftelijk examen. Wel zijn er zorgen over schoolexamens, herkansingsregeling en bevorderingen van leerlingen. Sommige scholen verwachten kritische geluiden van ouders, als het negatief uitpakt.
  • Kinderen op afstand leerstof aanbieden is één ding. Maar leraren vinden het een hele uitdaging de verbinding met de leerlingen en tussen de kinderen en jongeren onderling vorm te geven. We ontmoeten elkaar veel minder. Juist nu wordt voelbaar hoezeer pedagogiek de kwaliteit van onderwijs bepaalt.

Verder zijn er door leden veel vragen gesteld die door onze juridische helpdesk zijn beantwoord en die u terugvindt in onze Q&A. Hebt u zelf vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op!

Lees ook

Gerelateerde berichten