Publicatie-
datum:

25 november 2020

Publicatiedatum: 25 november 2020
Onderwijs en samenleving

Ouders en leerling moeten zich daarbij ook kunnen laten ondersteunen, iets waar ouder- en jeugdinformatiepunten voor ingericht gaan worden, geïnspireerd door het oudersteunpunt zoals dat nu in Noord Kennemerland functioneert. Door van begin af aan samen op trekken, verwacht men dat bij ouders ook (meer) begrip ontstaat voor het feit dat de school maatwerk kan bieden maar geen individueel onderwijs.

Verus Netwerk

In april van dit jaar presenteerde Sardes in opdracht van Verus, het onderzoeksrapport ‘Pedagogisch partnerschap bij passend onderwijs’ met diverse verhalen van scholen uit de praktijk en concrete handvatten hoe dit partnerschap vorm te geven. In het licht van de laatste ontwikkelingen rond dit onderwerp brengen we het graag nog een keer onder de aandacht.

Binnen het net gestarte Verus Netwerk Onderwijs & Zorg, waaraan diverse leden van Verus deelnemen, vormen passend onderwijs en inclusiever onderwijs ook belangrijke aandachtspunten.
Het netwerk richt zich vooral op onderzoek, uitwisseling, visievorming en deelname aan het publieke en politieke debat waar het deze thema’s betreft.

Meer weten?

Doorpraten over pedagogisch partnerschap? Neem contact op met Monica Neomagus, adviseur ouderbetrokkenheid.

Meer weten over het Netwerk Onderwijs & Zorg: Neem contact op met Dico Baars, adviseur public affairs.

Gerelateerde berichten