Publicatie-
datum:

9 december 2019

Publicatiedatum: 9 december 2019
Identiteit

Onderwijsvrijheid én overheidszorg, heet de notitie van de Onderwijsraad. Want “dat laatste wordt nog wel eens vergeten in de discussies over artikel 23 en hierdoor raakt de balans die de Grondwet beoogt, uit beeld”, aldus de auteurs.

De maatschappelijke discussie over de vrijheid van onderwijs -vanwege een aantal incidenten op slecht functionerende scholen- vormt aanleiding voor de Onderwijsraad om een verkenning hierover uit te brengen (die wordt medio 2020 verwacht).

Onwetendheid

Het is ongebruikelijk dat de Onderwijsraad zo’n notitie als vandaag publiceert. Zelf geeft de raad aan “reliëf en nuance” te willen geven aan het debat over de vrijheid van onderwijs. De vraag die nu vaak wordt opgeworpen: of artikel 23 niet ‘gewoon’ zou moeten worden afgeschaft. Die vraag is volgens de raad te plat en niet vruchtbaar. “Die vraag miskent namelijk dat artikel 23 juist een balans zoekt tussen overheidszorg en vrijheid.” De Raad constateert kortom onwetendheid in de discussie over de vrijheid van onderwijs.

In de publicatie van vandaag somt de Onderwijsraad vijf spanningen op de vrijheid van onderwijs en overheidszorg met zich meebrengen:

  1. Kwaliteitsopvattingen overheid versus eigen identiteit scholen
  2. Altijd discussie over of deugdelijkheidseisen voldoen
  3. Waarborgen van toegang, maar weinig grip op scholenaanbod
  4. Pluriformiteit nodig voor keuzevrijheid, maar niet altijd aanwezig of gewenst
  5. Vrijheid van ouders en scholen versus segregatie tegengaan

Lees ook

Gerelateerde berichten