Publicatie-
datum:

8 november 2023

Publicatiedatum: 8 november 2023
Onderwijs en samenleving Samen leven

Basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs sluiten zich daarmee aan bij de afspraak die voor de zomer al is gemaakt met het middelbaar onderwijs. Wanneer mobiele telefoons noodzakelijk zijn voor de lesinhoud, mogen deze wel worden gebruikt. Een voorbeeld hiervan is een les over mediawijsheid. Ook als leerlingen er voor medische redenen of een beperking afhankelijk van zijn, mogen ze worden gebruikt.

Impact

In de nieuwsbrief van 30 augustus 2023 besteedden wij al aandacht aan deze nieuwe maatregel. Het is geen eenvoudige maatregel en het heeft nogal wat voeten in de aarde om dit in te voeren. Leerkrachten, leerlingen en ouders zijn gezamenlijk hierbij betrokken en moeten de komende tijd met elkaar in gesprek over hoe ze mobieltjes uit de klas gaan weren. De afspraken voor het voortgezet onderwijs gaan per 1 januari 2024 in. De afspraken voor het primair onderwijs per de start van schooljaar 2024/2025. Op een later moment wordt geëvalueerd of de gemaakte afspreken een gewenst effect hebben, of dat een wettelijk verbod nodig zal zijn, aldus het ministerie van OCW.

Pedagogische taak

Nadenken over het gebruik van mobieltjes in de school is, naast een didactisch verhaal, vooral ook een zaak van de visie op het pedagogisch klimaat. Eerder vertelde Melanchthon in Rotterdam-Kralingen al over hun ervaringen met het invoeren van een mobieltjesverbod in hun school. Zij gebruiken hiervoor de schoolbrede aanpak van School Wide Positive Behaviour Support (SWPBS).

Het is de kunst om leerlingen te helpen inzien wat de voordelen zijn van een mobielvrije school. Dat vraagt om positief omdenken, want gedragsverandering is voor iedereen erg moeilijk. Dan is het extra belangrijk om elke vorm van gewenst gedrag te zien en te bekrachtigen, bijvoorbeeld met een compliment. In het geval van Melanchthon Kralingen wordt gewerkt met muntjes als een beloning, waarvoor ze kunnen sparen om met de klas een gymles te organiseren.

Verzekering

Een vraag die wij nu binnen Verus met enige regelmaat ontvangen, is of het mobieltje wel verzekerd is als deze tijdelijk ergens wordt opgeborgen. Of kan de school aansprakelijk worden gesteld als het mobieltje uit de tas ontvreemd wordt of beschadigd teruggevonden wordt? Het antwoord op deze vragen is: Nee!

Verus adviseert de leden om aan ouders en leerlingen te communiceren hoe het zit met de verantwoordelijkheid als een mobieltje ontvreemd wordt of beschadigd raakt. Zo voorkom je onnodige discussies over wie nou wel of niet verantwoordelijk is voor het mobieltje.

Meer weten?

Wil je meer weten over methodieken van School Wide Positive Behaviour Support en hoe je dit op jouw school kunt implementeren? Neem dan contact op met identiteitsadviseur Pim Kalkman. Een vraag over wat wel of niet verzekerd is op het verzekeringspakket van de school? Neem dan contact op met verzekeringsadviseur Carola van der Meeren.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten