Publicatie-
datum:

15 juni 2022

Publicatiedatum: 15 juni 2022
Bedrijfsvoering Samen sterker

Maar het gaat verder dan sociale veiligheid. Wat doe je als er brand ontstaat, als een verward persoon de school bedreigt of binnendringt of bij een ongeval tijdens lichamelijke oefening? En het gaat bovendien niet alleen om de leerlingen. De veiligheid van collega’s is minstens zo belangrijk.

Hoe hebben we dat op onze school geregeld?

Met die zaken in het achterhoofd: ga eens na hoe jullie dat op school hebben geregeld. Is het evacuatieplan in orde? Zijn de protocollen up-to-date? Als het erop aan komt, is het belangrijkst dat de leraren de rust weten te bewaren terwijl ze de veiligheid waarborgen. 112 bellen is één ding, rustig ontruimen terwijl een collega de beginnende brand dooft en er al rook in de gang staat, is wat anders.

Het gebouw, de installaties en andere hulpmiddelen

Binnen en buiten het gebouw heb je altijd mogelijkheden en uitdagingen: een trappenhuis is een evacuatieroute, maar mogelijk ook een verstopmogelijkheid voor een kwaadwillend persoon of een schoorsteen in geval van brand. Een inbraak- of brandmeldinstallatie helpt om een probleem vroegtijdig te detecteren, maar heeft ook zijn zwakheden. Bijvoorbeeld als de deur toch al los is, of omdat een brand op een plek ontstaat waar de omstandigheden ideaal zijn voor razendsnelle uitbreiding. Zijn hulpmiddelen zoals een verbanddoos of een evacuatiehulpmiddel dan nog bereikbaar? En zo niet, wat doe je dan als je ze eigenlijk wel nodig hebt?

We proberen risico’s zo veel als mogelijk te identificeren en te elimineren. Er blijven echter altijd nog restrisico’s over. Dingen die je niet kunt voorzien en situaties die zo onvoorspelbaar zijn dat je ze pas beheersbaar kunt maken wanneer ze zich voordoen. Eén van de manieren waarop we dat doen is het aanstellen van een preventiemedewerker.

RI&E als uitgangspunt

De preventiemedewerker is betrokken bij het opstellen van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en bij het vormgeven van het daarbij behorende Plan van Aanpak (PvA). Ook is het van belang dat deze persoon vanuit de organisatie meewerkt aan het uitvoeren van de maatregelen die in het PvA zijn opgenomen. De RI&E beschrijft immers welke maatregelen er genomen moeten worden, hoe urgent het is en welke risico’s er (nog) zijn. Dit alles is wettelijk vastgelegd, maar belangrijker nog is de verankering van het bewustzijn hierover binnen jullie school. Als we weten wat we doen, hoe we het doen en waarom we het doen, kunnen we het met zelfvertrouwen uitvoeren.

Door adequaat te handelen kunnen de gevolgen van een calamiteit beperkt worden. Om adequaat te kunnen handelen, te weten wat er nodig is en hoe ze dat kunnen bereiken, moeten jouw bhv’ers goed worden opgeleid.

Hoe realiseren we dit?

Verus is een partnerschap aangegaan met G4S Training & Safety. Dit is in Nederland de grootste opleidingsspecialist op het gebied van veiligheidstrainingen. Zij hebben ruim 25 jaar ervaring in het verzorgen van trainingen op het gebied van veiligheid, waaronder bedrijfshulpverlening en trainen jaarlijks gemiddeld 100.000 cursisten. Hun specialisaties zijn maatwerk en ontzorging.

G4S staat klaar om te helpen

Heb je na het lezen van dit artikel vragen, bijvoorbeeld over de dienstverlening van G4S of wil je een specifiek veiligheidsvraagstuk aan de experts van G4S voorleggen?

Neem dan contact op met de servicedesk van G4S Training & Safety, per telefoon: 088 - 27 28 657 of door een e-mail te sturen naar: [email protected]

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten