Publicatie-
datum:

18 januari 2023

Publicatiedatum: 18 januari 2023
Bestuur en samenwerking Samen besturen

De netwerkbijeenkomst is dus niet enkel bedoeld om je te informeren, maar juist ook om Verus-leden die net een nieuwe school zijn gestart of gaan starten met elkaar in contact te brengen. De eerste bijeenkomst vindt plaats op het kantoor van Verus aan de Korenmolenlaan 2 in Woerden. We starten op 16 februari om 12.30 uur met een lunch en gaan vervolgens van 13.00 uur tot 15.30 uur met elkaar in gesprek.

Wil je deelnemen aan deze sessie of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met Verus-adviseur Auke Vlonk.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten