Publicatie-
datum:

1 september 2021

Publicatiedatum: 1 september 2021
Identiteit Samen besturen

Concreet betekent dit dat het plaatsen van de vacatures voortaan via Onderwijstalenten verloopt en daarbij ook extra dienstverlening mogelijk is. Voordeel hiervan is dat Verus nieuwsbrieflezers elke week geattendeerd worden op actuele vacatures via het Onderwijstalentenplatform. Ook zijn er extra mogelijkheden om een specifieke doelgroep te benaderen met een individuele vacaturemailing en is er standaard doorplaatsing op social media. Ben je persoonlijk op zoek naar (ander) werk in het christelijk onderwijs, dan kun je jezelf aanmelden voor de vacaturemailing van Onderwijstalenten.

Contact

In de Verus nieuwsbrief wordt in het vacatureblok voortaan doorgelinkt naar de website van Onderwijstalenten. Op Onderwijstalenten worden alle actuele vacatures volledig getoond.

Voor meer informatie over deze dienstverlening of het plaatsen van een vacature op Onderwijstalenten, neem contact op met Ria Havinga: [email protected].

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten